Sökning: "lecture comprehension"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden lecture comprehension.

 1. 1. The use of and attitudes to voice amplification in higher education institutions

  Magister-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Joshua David Ashok; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Voice is still the most important tool used by teachers, but voice is varied and subject to problems. Teachers who lecture for long hours or have taught for most of their professional lives, face issues such as voice discomfort, chronic voice disorders, occupational voice disorder, stress, physiological and psychological problems. LÄS MER

 2. 2. Unga idrottares (väl)mående : En kvantitativ studie om psykisk ohälsa hos elever som läser Nationell idrottsutbildning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Casey Mattsson; Eva Sandström; [2019]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; attityder; elitidrott; NIU; skola;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka förekomsten av psykisk ohälsa och i hur stor utsträckning elever som läser Nationell idrottsutbildning (NIU) på gymnasiet upplever det. Syftet var även att undersöka elevers attityder till att söka hjälp vid eventuell upplevd psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Adding insight in educational lecture environments with ARS : A post-presentation analysis using an interactive visualization tool

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexandra Runhem; [2019]
  Nyckelord :Feedback; Audience response system; Information visualization; Usability;

  Sammanfattning : Feedback plays an important role in evaluating and developing courses in higher education. Due to inefficient factors, the feedback cycle does not meet its full potential and can therefore be counterproductive. LÄS MER

 4. 4. DEVINER, RÉSUMER OU PRÉDIRE? Une étude sur les stratégies de lecture et leur rapport avec une épreuve de compréhension écrite en français chez un groupe de collégiens suédois

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mia Broman Roux; [2018-06-18]
  Nyckelord :franska; stratégies de lecture; lecture; compréhension écrite; français; langues étrangères; FLE;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att visa ett exempel på förhållandet mellan läsförståelse av en fransk text och delässtrategier som en grupp åttondeklassare använder. Våra forskningsfrågor är: vilka strategieranvänder eleverna när de läser på franska? och vilka samband finns det mellan lässtrategier ochläsförståelse? Den teoretiska ramen består av litteratur om olika lässtrategier, skillnader mellan starkaoch svaga läsare samt läsförståelse på ett främmande språk. LÄS MER

 5. 5. MA-students’ lecture comprehension of EMI courses at a Swedish university

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Isabelle Neptune; [2016]
  Nyckelord :EMI; English Medium Instruction; higher education; lecture comprehension;

  Sammanfattning : The present quantitative study investigates MA-students’ comprehension of lectures in the first language (L1) and in English at a large university in Sweden. Forty-five students responded to a self-assessment questionnaire survey regarding their comprehension of lectures in the L1 and lectures in English. LÄS MER