Sökning: "lecture"

Visar resultat 1 - 5 av 197 uppsatser innehållade ordet lecture.

 1. 1. Teaching Cloud Deployment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannah Farjami; Simon Agartz Nilbrink; [2019]
  Nyckelord :cloud computing; Platform-as-a-Service; cloud deployment; cloud services; Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; education.; Molntjänster; driftsättning; molnet; plattform-som-en-tjänst Heroku; Cloud Foundry; OpenShift; utbildning;

  Sammanfattning : In today’s IT-landscape cloud computing is one of the hottest topics. There are many emerging uses and technologies for the cloud. Deployment of applications is one of the main usages of the cloud today. This has led to companies giving developers more responsibilities with deployment. LÄS MER

 2. 2. ACT och fördomsfullhet - att förändra psykologisk flexibilitet och empati i grupp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karin Lundgren; Charlotta Hasselberg; [2019]
  Nyckelord :Psykologisk flexibilitet; fördomar; Acceptance and commitment training; ACT; empati; social dominansorintering; SDO; ingruppsidentifikation.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om ACT-träning i grupp (Acceptance and Commitment Training) kunde leda till ökad psykologisk flexibilitet och empati, och minskad fördomsfullhet. Social dominansorientering och ingruppsidenitifikation studerades också som eventuella moderatorer. LÄS MER

 3. 3. EN KVINNA FÖR HISTORIEBÖCKERNA? : Sedlighet, sexualitet och barnbegränsning – Hilma Hofstedts argumentation för kvinnors rättigheter under tiden för preventivmedelslagen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Petter Åberg; [2019]
  Nyckelord :Birth control; poverty; sexual rights; social rights; fattigdom- barnalstring; lecture; arguments; woman.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to pay attention to, and examine Hilma Hofstedts contribution in the struggle for woman’s sexual and social rights at the start of the 20th century. This is done by analyzing Hofstedts lecture on poverty an birth controll called ”Fattigdom- barnalstring”. LÄS MER

 4. 4. Compassion mind training i grupp: Kan träning i medkänsla minska fördomsfullhet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Nestorson; Linnea Lunde Flennmark; [2019]
  Nyckelord :medkänsla; fördomsfullhet; diskriminering; psykologisk flexibilitet; empati; compassion mind training; CMT; compassion fokuserad terapi; CFT; ingruppsidentifikation; compassion; prejudice; discrimination; psychological flexibility; empathy; compassion focused therapy; in-group identification.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om Compassion mind training (CMT) i gruppformat ger ökad medkänsla till andra, minskad fördomsfullhet, ökad empati, ökad psykologisk flexibilitet och ökad självmedkänsla. Den framtagna CMT-interventionen fokuserade framför allt på att träna medkänsla till andra. LÄS MER

 5. 5. Beach clean-up as a practical implementation of ESD: effects in students’ knowledge, awareness and behavioural intentions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Carla Cecconi; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; Education; pro-environmental behaviour; plastic; Italy; beach clean-up;

  Sammanfattning : In the context of the critical sustainability problem of marine plastic pollution, the present paper presents a quasiexperimental research that explores the effects that participating on beach clean-up has on students’ knowledge,awareness and behavioural intentions. Considering this intervention as an outside of school practical implementation of Education for Sustainable Development (ESD), this research aims to determine if the addition of direct experiences with nature within ESD programs can lead to a behavioural change in favour of the environment. LÄS MER