Sökning: "leda barn aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden leda barn aktiviteter.

 1. 1. SOCIAL DELAKTIGHET I SKOLAN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED ATTENTION-DEFICIT/HYPERACTIVITY DISORDER

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Jenelius; Emma Holmström; [2021-06-07]
  Nyckelord :ADHD; social participation; social activities; school; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) är en relativt vanlig diagnos, cirka fem procent av alla barn i Sverige har ADHD. Problem som kan förekomma vid diagnosen, kategoriseras till tre huvudområden: uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet som kan skapa hinder i vardagen och i relationer med andra. LÄS MER

 2. 2. ARBETSTERAPEUTENS INDIVIDUELLA RECEPTBOK I ARBETET MED SÖMNHYGIEN

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Marberg; Josefin Klasson; [2021-04-15]
  Nyckelord :Occupational therapy; Sleep hygiene; Habits; Children and Adolescent;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömnbesvär är ett växande problem bland barn och ungdomar. Forskning visar att sömnförberedande aktiviteter inklusive sömnhygien förbättrar den totala sömnen. En arbetsterapeut har en värdefull roll i arbetet mot att förbättra sömnbesvär för barn och ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Vad är priset för ett barn? En kritisk undersökning av internationella adoptioner med utgångspunkt i barnkonventionens reglering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kajsa Tauvon; [2021]
  Nyckelord :Folkrätt; familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationella adoptioner började att ske efter andra världskriget för att hjälpa föräldralösa barn i krigsdrabbade länder och ökade senare i antal i samband med Vietnamkriget och Koreakriget. Det handlade främst om barnlösa par i Europa och USA som genom adoption ville rädda ett barn från hemländernas fattigdom. LÄS MER

 4. 4. Sedentary behaviour among children and how to foster a change of habits with the support of digital services and behaviour change techniques

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :JESPER HYLLANDER; HEDVIG LAGERKVIST; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Physical activity and its significance for health have long received much attention. In recent times, sedentary behaviour and its health consequences have also been raised. LÄS MER

 5. 5. Vi är på gården! : En observations- och fokusgruppsstudie med barnperspektiv inom ämnet djurassisterad pedagogik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karolin Sjökvist; Minna Jansson; [2021]
  Nyckelord :Djurassisterad pedagogik; sociokulturellt perspektiv; KASAM; observation; fokusgrupp;

  Sammanfattning : Vår studie syftar till att utifrån barns perspektiv göra en fördjupning i hur djurassisterad pedagogik kan påverka barns lärande och välbefinnande. Studien består av två delstudier. Metoderna som använts i delstudierna är observation i barngrupp och fokusgruppsamtal med barn. LÄS MER