Sökning: "ledarens funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ledarens funktion.

 1. 1. Hjältar eller Lejdare? : En studie om ledarskapsideal och ledarskap i praktiken

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Martin Andersson; Linda Schager; [2017]
  Nyckelord :Leadership; doing leadership; kunskapssociologi; critical leadership studies;

  Sammanfattning : Most people have a sense or understanding of leadership, this regardless if it is personallyexperienced or taught. A lot of former leadership research is focused on the leader, its attributes and functionality. LÄS MER

 2. 2. Den nya pedagogiska ledaren : En kvalitativ studie om ledares upplevelse av medarbetarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Magdalena Persson; Andrea Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Medarbetarskap; ledarskap; lärande; medarbetare; ledare; ansvar;

  Sammanfattning :  Trender i samhället har gett medarbetarna större utrymme i arbetslivet där engagemang, delaktighet och medarbetarnas påverkan betonas. Inom medarbetarskapet har ledarens roll fått ett mindre fokus. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i offentlig sektor : Komplexitet och framtidens spännande utmaningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Melisa Arnautovic; Pelle Ramberg; [2012]
  Nyckelord :Kommunikation; organisationskommunikation; Communication; organizational communication; organisationsidentitet; organizational identity; organisationskultur; organizational culture; Service Management internal marketing ; Service Management intern marknadsföring ;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn är en viktig arbetsplats och utgör en funktion i att stärka välfärden.För att verksamheterna ska fortsätta att utvecklas är det av största vikt att välfärdssektornarbetar för att stärka och utveckla ledarskapet. LÄS MER

 4. 4. Att leda i förändring : Ledarens viktigaste funktion i förändring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Andreas Gustafsson; Niclas Svensson; [2011]
  Nyckelord :ledare; ledarskap; förändring; delaktighet; motivation; motstånd;

  Sammanfattning : SammanfattningSverige har sedan lång tid tillbaka varit ett ledande land i såväl ekonomi som tillväxt. Att Sverige inte varit delaktiga i de två världskrig som varit, har gjort att Sverige haft ett försprång i nya processer, nya organisationsformer och ny utveckling. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap, designstrategi och företagsamhet : En upplysande studie av armaturföretagen Bsweden – Zero – Örsjö Belysning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Christopher Persson; Louise Rosenqvist; [2009]
  Nyckelord :Ledarskap; företagsamhet; design; designstrategi; marknadsföring; kreativt ledarskap; design management;

  Sammanfattning : SYFTE Syftet med vår studie är att skapa en förståelse för hur de tre belysningsföretagen arbetar med ledarskap och design som en kreativ process för att ge en bild av hur ett ledarskap i designfokuserade företag kan se ut. METOD Uppsatsen har genomförts som en kvalitativ undersökning genom sammanlagt sex intervjuer. LÄS MER