Sökning: "ledarpreferenser"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ledarpreferenser.

  1. 1. Ledarpreferenser hos framtidens arbetstagare

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :John Elias; Felix Glantz Frankenberg; [2016]
    Nyckelord :Ledarpreferenser; Generation Y; ledarskap; implicita ledarskapsteorier;

    Sammanfattning : Idag ser vi hur Generation Y (födda 1980-2000) är den generation som i störst utsträckning tar steget ut på arbetsmarknaden. Om ledare och följare inte lyckas bygga förståelse för generationsmässiga skillnader kan både tillfredsställelse och produktivitet i arbetet bli lidande. LÄS MER