Avancerad sökning

Hittade 3 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Körledarens arbetsglädje

  M1-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elias Aaron Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsglädje. Körpedagogik. Dirigering. Flow. Kommunikation. Hälsa.;

  Sammanfattning : Jag har som sångare fått arbeta med en mängd olika dirigenter. Det har väckt funderingar kring vad det är som gör att en viss musikalisk ledare lyckas med att entusiasmera, kommunicera med och nå fram till en grupp körsångare, och vad det är som brister när detta uteblir. LÄS MER

 2. 2. Demondirigent eller fadersgestalt? : En observationsstudie av maskulinitetsnormen hos dirigenten som social konstruktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :MY STENEBY; [2019]
  Nyckelord :Musikpedagogik; Dirigering; Genus; Maskulinitet; Ledarskap; Symbolisk interaktionism; Observation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker normer kring kön, ledarskap och musik som de gestaltas i dirigentyrket. Bakgrunden är kvinnors låga representation på dirigentposter i Sverige och vikten av ett perspektivskifte där normen synas istället för det avvikande. LÄS MER

 3. 3. En man att se upp till : Orkestermusikers föreställningar om kön och ledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Nashmil Zara Aram; [2005]
  Nyckelord :kön; ledarskap; dirigent; musiker; kroppsspråk; könsperspektiv; kvinna; intervjuer; reflexiv metod;

  Sammanfattning : Inom musikvärlden såsom i näringslivet är andelen kvinnor mycket liten högt uppe i hierarkierna. Ingen av de större konserthusen i världen leds eller har letts av en kvinnlig dirigent. Syftet med studien är att undersöka, beskriva och analysera bilden av ledarskap inom konstmusiken utifrån ett könsteoretiskt perspektiv. LÄS MER