Sökning: "ledarskap härskartekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ledarskap härskartekniker.

 1. 1. Att härska genom internkommunikation : En observationsstudie om kvinnliga ledare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Malin Frisell; Rama Malki; [2020]
  Nyckelord :Master suppression techniques; internal communication; female leaders; leadership; stereotypes.; Härskartekniker; internkommunikation; kvinnliga ledare; ledarskap; stereotyper.;

  Sammanfattning : Titel: Att härska genom internkommunikation – En observationsstudie om kvinnliga ledare Nivå: Examensarbete på grundnivå i ämnet företagsekonomi Författare: Rama Malki och Malin Frisell Handledare: Monika Wallmon och Svante Brunåker Datum: 2020 - juni Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur kvinnliga ledare använder och utsätts för härskartekniker, med fokus på internkommunikation. Metod: Denna studie är kvalitativ och utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Härskartekniker: ledarens makt över medarbetarens arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Rebecka Holmgren; Linn Wigren; [2020]
  Nyckelord :Job-satisfaction; master suppression techniques; leadership; abuse of power; bullying.; Arbetstillfredsställelse; härskarteknik; ledarskap; maktmissbruk; mobbning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka sambandet mellan arbetstillfredsställelse och ledares utövande av härskartekniker. Dessutom studerades vilka härskartekniker som av medarbetare upplevdes mest förekommande från ledare. LÄS MER

 3. 3. Härskarteknik och ledarskap inom ett stift i Svenska kyrkan : Påverkan på anställda och det diakonala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Therese Haag Hrabovsky; [2015]
  Nyckelord :Härskarteknik; Max Weber; Ledarskap; Auktoritet; Makt; Legitimitet; Kommunikation; Svenska kyrkan; Kyrka; Diakoni; Diakonalt arbete; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Dagens kristna församling är inte bara en kristen gemenskap utan också oftast en organisation med lönebetalda anställda, vilket inkluderar flertalet professioner. Studier som är gjorda inom Svenska kyrkan visar på kommunikationssvårigheter och otydligt ledarskap. Anställda sjukskrivs och slutar sina anställningar. LÄS MER

 4. 4. Classroom Management och arbetsro - ordning och reda i skolan med tydligt lärarledarskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Dávid; [2015]
  Nyckelord :classroom management; ledarskap i klassrummet; lärarledarskap; ordning och reda i skolan; studiero; arbetsro; skolkod; skolkultur; normer; värdegrundsarbete; relationell kompetens;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för detta arbete var att sammanställa forskning och beprövad erfarenhet kring studiero och ordning och reda i svensk skola. Fokus i undersökningen har varit att hitta verktyg för högstadiet, men även pedagoger som arbetar med andra åldersgrupper kan hitta fungerande och konkreta verktyg i texten. LÄS MER