Sökning: "ledarskap kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 280 uppsatser innehållade orden ledarskap kommunikation.

 1. 1. Enhetschef - ett komplext uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Desirée Bengtsson; Hanna Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; enhetschef; socialförvaltning; offentlig sektor; kvalitativ innehållsanalys; deltagande ledarskap; delegering; handlingsutrymme; handlingsfrihet; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Omvärldens snabba förändringstakt har bidragit till att det idag ställs högre krav på kommunernas socialtjänster. En utmaning är de nya krav som ställs på ledarskapet. LÄS MER

 2. 2. Fysisk kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Sander; [2018]
  Nyckelord :Språkstörning; språklig sårbarhet; språkliga svårigheter; klassrumsmiljö; kommunikationsstödjande inlärningsmiljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Sander, Emelie (2018). Kommunikationsstödjande inlärningsmiljö för elever med språkstörning. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Vårdens kompetensförsörjning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erik Lund; [2018]
  Nyckelord :Kompetens; kompetensförsörjning; kompetensförsörjningsplan; delaktighet; deltagande ledarskap; motivation; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The underlying reason for this essay was the current chal-lenges of acquiring and keeping competent personnel within the Swedish health care. The purpose statement was to ana-lyze how managers at a Swedish hospital work with talent management, with the focus being on the terms participat-ion, motivation and communication. LÄS MER

 4. 4. Projekt främja närvaro - ett skolutvecklingsarbete i tanke och handling

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Petersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Petersen, Anna (2018). Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Från samarbete till samklang : hur det sociala klimatet kan påverka klangen i kören

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Elin Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Gruppsykologi; samklang; körsång; ledarskap; ensemble; kommunikation;

  Sammanfattning : I studien undersöktes aktiva körledares inställning till att arbeta med det sociala klimatet i kören i syfte att förbättra klangen, samt vilka metoder de använder för detta. Undersökningen gjordes som en enkät, som distribuerades digitalt och sedan analyserades efter kvantitativa och kvalitativa parametrar. LÄS MER