Sökning: "ledarskap mäklare"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ledarskap mäklare.

 1. 1. Franchisetagarens ledarskap : - betydelsen av det transformativa ledarskapet för effektivitet för franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Marc Albrecht; Sandra Lindh; [2019]
  Nyckelord :Företagsekonomi; franchise; fastighetsmäklare; Ledarskap; transfromativtledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel:          Franchisetagarens ledarskap - betydelsen av det transformativa ledarskapet    för effektivitet för  franchisetagare inom fastighetsmäklarbranschen Författare:         Marc Albrecht och Sandra Lindh Handledare:       Pia Ulvenblad Bakgrund:          Det är en vanlig karriärsutveckling för fastighetsmäklare i Sverige att starta eget. De flesta mäklare ansluter sig till en kedja och i princip alla stora kedjor i Sverige arbetar med franchise som affärsmodell. LÄS MER

 2. 2. Activity Based - a way of working for an activefuture

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Bob Gustafsson; [2014]
  Nyckelord :Real Estate; Future workplace; Organization; Productivity; Staff; Premises; Leadership; Efficient; Fastighetsbranschen; Framtidens arbetsplats; Organisation; Produktivitet; Medarbetare; Lokal; Ledarskap; Effektivitet;

  Sammanfattning : The real estate industry is facing a major change. The activity based working is promotedheavily by real estate companies, brokers and consultants as the future workplace. Knowledgeand information is however limited. Many concepts have a tendency to get mixed up whencompanies on the market choose to formulate their own concepts. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och personalomsättning inom mäklarföretag med franchisestruktur : kan HRM bidra till minskad personalomsättning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Klas Modin; Pettersson Christin; [2012]
  Nyckelord :Human Resource Management; employee turnover; leadership; organizational development; real estate sector; Human Resource Management; personalomsättning; ledarskap; organisationsutveckling; fastighetsmäklarbranschen;

  Sammanfattning : Syfte Vi vill undersöka om och beskriva hur Human Resource Management kan bidra till minskad personalomsättning inom franchisedrivna fastighetsmäklarorganisationer.   Huvudfrågor: Hur upplever anställda och före detta anställda fastighetsmäklare att personalomsättning påverkar branschen och deras arbetssituation? Hur skulle en mer omfattande organisationsstyrning med inriktning på HRM kunna minska personalomsättning inom fastighetsmäklarorganisationer styrda enligt franchisestruktur? Metod I arbetet hålls ett Hermeneutiskt synsätt. LÄS MER