Sökning: "ledarskap målbild"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden ledarskap målbild.

 1. 1. Hur uppfattas det virtuella ledarskapet? : En studie om hur ledarskap i virtuella team uppfattas av ledare respektive medarbetare med avseende på feedback, inkludering samt delegering av ansvar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Bianca Selander Lukic; Sofia Lund; [2019]
  Nyckelord :Virtual teams; leadership; remote-work; inclusion; delegation; feedback; leader; employee; virtual leadership; e-leadership; transformational leadership; transactional leadership; LMX-theory; Virtuella team; ledarskap; distansarbete; inkludering; delegering; feedback; ledare; medarbetare; virtuellt ledarskap; e-ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; LMX-theory;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringen går allt fler organisationer ifrån traditionellt arbete till mer flexibla och virtuella miljöer. Traditionella fysiska möten har bytts ut mot att medarbetare och anställda kan ansluta sig utöver organisationers fysiska gränser, och virtuella team förekommer i flera olika skepnader. LÄS MER

 2. 2. Implementing Digital Business Strategies : A study of the impact and application in the Medical Technology Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Christofer Tärnell; [2018]
  Nyckelord :Digital Business Strategy; Business Model; Change Management; Medical Technology; Leadership; Competence; Innovation; Digital Disruption.; Digital affärsstrategi; affärsmodell; förändringsarbete; medicinteknik; ledarskap; kompetens; innovation; digital disruption.;

  Sammanfattning : Digital innovation is a key to solve problems of future healthcare. Medical Technology (MedTech) firms will have to employ successful digital business strategies (DBSs) to become innovative and increase the efficiency to solve the problems in healthcare. This thesis aims to outline important aspects when employing a DBS in a MedTech firm. LÄS MER

 3. 3. Ökad patientdelaktighet under hela vårdtillfället : -En studie av ett förbättringsarbete vid en avdelning på en geriatrisk klinik

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Maria Rothlin; [2017]
  Nyckelord :Patient participation; geriatrics; multi- morbidity; quality; Delaktighet; geriatrik; multisjuklighet; förbättringsmetodik; kvalitet;

  Sammanfattning : Jakobsbergsgeriatriken och Stockholms Läns Sjukvårdsområde betonar vikten av värdeskapande insatser och arbetssätt. Med patientperspektiv skapas resultat av betydelse för patienten. Delaktighet anges som en viktig del. Återkommande patientenkäter  visar att det finns ett gap mellan målbild och arbetssätt på kliniken. LÄS MER

 4. 4. Relationellt ledarskap i boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Martin Ericson; Åsa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Relational leadership; Work groups; Team; Boendestöd; Boendestödjare; Neuropsykiatrisk funktionsvariation; Relationellt ledarskap; Grupp;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker ledarskapets betydelse för arbetsgrupper inom fältet boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsvariation, med fokus på det relationella ledarskapet och utifrån en socialkonstruktivistisk teori. Varför och hur ledare får komplexa verksamheter att fungera väl och med god kvalitet, för både brukare och personal, är frågor som legat till grund för arbetet. LÄS MER

 5. 5. Ett flexibelt och relationellt ledarskap – om att leda på olika sätt mot ett gemensamt mål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linda Brundin; [2015]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarstilar; målbild; relationer och skola;

  Sammanfattning : .... LÄS MER