Sökning: "ledarskap mjuka värden"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden ledarskap mjuka värden.

 1. 1. Ungdomars tankar kring ägarskifte inom lantbruket

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Milan Lundin; [2018]
  Nyckelord :ägarskifte; generationsskifte; ungdomar; naturbruksgymnasium; tankar; känslor; mjuka värden; framtid;

  Sammanfattning : Introduction: Many people who have a connection to agriculture will at some time be affected by a change of ownership. Roles that then become involved are the transferor, the transferee, the siblings and third parties (neighbor, consultant, employee). LÄS MER

 2. 2. Att styra mjukt i en hård värld : Chefers resonemang kring mjuka värden som styrmedel

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sebastian Ketikidis; Adrian Nilsson; Annika Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Mjuka värden; ledarskap; värderingar; inspiration; värdeskapande; organisation.;

  Sammanfattning :   Syfte:Syftet med uppsatsen är att skapa en större förståelse för mjuka värdens relevans och påverkan för organisationers verksamhet. Studien undersöker hur chefer resonerar kring användandet av mjuka värden i deras dagliga verksamhet. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap i socialt arbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Daniel Dagnell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to increase our understanding of what constitutes a good leadership in social work. The questions I've chosen are: what competencies are important for a leader in social work? What values and/or ethical principles are important to have/follow as a leader in social work? To get an insight into how you look at leadership in social work in a Swedish context, I have made interviews with fifteen leaders, each and every one of them working within the field of social work. LÄS MER

 4. 4. Chefsutbildning i en kommun - Innehåll och effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Karlgren; [2015-03-16]
  Nyckelord :Chefsutbildning; Medarbetarskap; Medledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera en kommuns chefsutbildnings innehåll och vad det säger om relationen mellan chef och medarbetare, samt beskriva kursdeltagarnas upplevelse och förståelse av utbildningen. För att genomföra detta har följande forskningsfrågor utformats: Vad kännetecknar utbildningens innehåll och vad säger det om relationen mellan chef och medarbetare? Och vilka effekter har utbildningen haft för dess deltagare? Chefsutveckling är idag ett högaktuellt ämne. LÄS MER

 5. 5. Att göra Lean till en organisations DNA - En studie av två svenska tjänsteverksamheters Lean-implementering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sara Telemo Nilsson; Cornelia Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Organisationskultur; Organisationsförändring; Verksamhetsstyrning; Ledarskap; Lean-filosofi; Lean-service; Lean-implementering; Lean; Business and Economics;

  Sammanfattning : Lean implementeras idag i allt större utsträckning inom tjänstesektorn vilket ökat efterfrågan på kunskap i detta sammahang. Inom forskningen efterfrågas det hur tjänsteföretag i verkligheten använder sig av Lean, hur de går tillväga och vilka effekter det medför. LÄS MER