Sökning: "ledarskap och förändringsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden ledarskap och förändringsarbete.

 1. 1. Change Management : A clarification of the gap between ChangeManagement practice and research

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management

  Författare :Zewar Bahadin; [2020]
  Nyckelord :Change; Management; Organizational; Leadership; Business; Successful; Process; Activity; Approach; Aspects; Enabler; Factor; Framework; Guideline; Method; Model; Practice; Technique; Tool; Förändringsarbete; Förändringsledning; Förändring; Organisation; Ledarskap; Företag; Framgångsfaktor; Process; Aktivitet; Approach; Strategi; Aspekt; Möjliggörande; Faktor; Ramverk; Riktlinje; Metod; Modell; Teknik; Verktyg;

  Sammanfattning : Change Management (CM) plays a key role to manage an individual, a group, or an organization from a current state to a desired future state. The purpose of CM is to promote and support activities and actions to higher productivity levels and higher adoption rates simultaneously as stakeholder’s commitment, comfort, and confidence increase in e.g. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER

 3. 3. ”Ny styrmodell litar på dig!” En studie i hur en kommun översätter och anpassar nya reformidéer.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Yvonne Glowig; Katharina Halldin; [2020]
  Nyckelord :tillit; styrning; ledning; tillitsbaserad styrning och ledning; kommuner; offentlig sektor; ledarskap; reformer;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn har under lång tid varit föremål för granskning och forskning, olika reformidéer har avlöst varandra gällande hur den offentliga förvaltningen på bästa vis ska styras. Gemensamt för alla reformidéer är att de alla har svar på föregående reformidéers brister eller svagheter. LÄS MER

 4. 4. Kunna vårda nyföddda barn hud mot hud : - faktorer som motiverar personalen vid ett förbättringsarbete

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Karin Lundin; [2020]
  Nyckelord :förändringsarbete; separation; patientberättelse; motivation;

  Sammanfattning : Trots att evidens finns att vård av det nyfödda barnet hud mot hud hos sin mor främjar anknytning och amning separeras barnet från sin mor på grund av förlossningsavdelningens arbetssätt. Vid en födsel uppstår det ofta en bristning i underlivet varav de flesta kan sys på förlossningsrummet. LÄS MER

 5. 5. Motivationspåverkan av ett digitalt förändringsarbete i organisationer : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar medarbetarnas motivation vid ett digitalt förändringsarbete inom två medelstora företag i Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nathalie Jovanovic; Sabina Bosnjakovic; [2020]
  Nyckelord :Motivation; Leadership; Digital change; Motivational factors; Qualitative study; Employees; Leaders; Motivation; Ledarskap; Digital förändring; Motivationsfaktorer; Kvalitativ studie; Medarbetare; Ledare;

  Sammanfattning : Motivation is considered to be an important factor for employees' well-being in their workplace, and is especially important in digital change work (Gilley et al., 2009). This is due to the company's changing environment since there is a risk that employees' motivation will be affected (ibid.). LÄS MER