Sökning: "ledarskap och förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden ledarskap och förhållningssätt.

 1. 1. Aktiva åtgärder mot trakasserier - Från lagstiftning till praktik

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Michael Cederfjärd; [2020-10-27]
  Nyckelord :diskriminering; aktiva åtgärder; särkoppling; äldreomsorg; trakasserier; sexuella trakasserier; arbetsmiljö; riktlinjer och rutiner;

  Sammanfattning : Trakasserier är ett stort problem i arbetslivet. Den svenska diskrimineringslagstiftningen både förbjuder och ställer krav arbetsgivarens förebyggande arbete för att motverka trakasserier och sexuella trakasserier. Syftet med denna studie är att ge ökad kunskap om hur detta förebyggande arbete sker i praktiken. LÄS MER

 2. 2. Hur kommuniceras den hållbara skolmåltiden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Denise Odhner; Linda Trieu; [2020-08-05]
  Nyckelord :Grundskolebarn; hållbara måltider; skolmåltider; sociala medier;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Anna PostAntal sidor: 32 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020Nyckelord: Grundskolebarn, hållbara måltider, skolmåltider, sociala medier.... LÄS MER

 3. 3. LEDNING, ORGANISERING OCH ÖVERLAPPNING En intervjustudie om att verka och påverkas som pedagogisk ledare i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ing-Marie Samuelsson; [2020-04-02]
  Nyckelord :pedagogiskt ledarskap; self-efficacy; collective efficacy; distribuerat ledarskap; samproducerat ledarskap; arbetsorganisation; utvecklingsorganisation; stödorganisation;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva och analysera rektors pedagogiska ledarskap utifrån de arbetsvillkor som styr den dagliga praktiken. Syftet är även att undersöka rektors möjligheter att påverka arbets- respektive utvecklingsorganisationen och att analysera relationen mellan arbetet på den egna förskolan och huvudmannanivåns styrning och stöd. LÄS MER

 4. 4. Kan vi prata om det här? : En studie om medarbetares upplevelse av energisamtal som en arbetsmiljöinsats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Terés Lidén; Sanna Nyberg; [2020]
  Nyckelord :performance appraisals; one-on-one; leadership; communication; organizational culture; stress; psychosocial work environment; medarbetarsamtal; energisamtal; one-on-one-samtal; ledarskap; kommunikation; organisationskultur; psykosociala aspekter; stress;

  Sammanfattning : Stress och annan psykosocial ohälsa är ett stort arbetsmiljöprobleam på många arbetsplatser idag. För att kunna upptäcka signaler på psykosocial ohälsa i ett tidigt skede införde Borås Energi och Miljö, under hösten 2019, något de kallar energisamtal som en arbetsmiljöinsats. LÄS MER

 5. 5. Kan chefers olikheter vara ett hinder i arbetet? – En forskningsstudie om delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Minela Ahmetovic; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; chefer; medarbetare; arbetssituation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globalisering har resulterat i att fler förväntningar ställs på arbetsmarknaden och organisationer. Detta har medfört till att chefsrollen anses vara mer laddad än tidigare vilket ökar en chefs arbetsbelastning. LÄS MER