Sökning: "ledarskap personlig assistans"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ledarskap personlig assistans.

 1. 1. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Razija Telo; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

  Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER

 2. 2. Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen! : En fallstudie av medarbetares upplevelser och erfarenheter av att tillämpa ett ledningssystem för systematiskt förbättringsarbete inom personlig assistans.

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Sofie Semb; [2020]
  Nyckelord :Participation; Motivation; Learning; Quality developer; Facilitator; Delaktighet; Motivation; Lärande; Kvalitetsutvecklare; Facilitator;

  Sammanfattning : Bakgrund: Verksamheter inom vård och omsorg är skyldiga att bedriva systematiskt förbättringsarbete. Kunder och medarbetare involveras inte i tillräcklig utsträckning och avvikelser återkommer, vilket tyder på en avsaknad av lärande i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. “Alla säger alltid att jag verkar må så bra på jobbet och jag mår verkligen bra här.” : En kvalitativ studie om friskfaktorer på Borlänge kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Nivin El Jazzar; Anna-Stina Eriksson; [2020]
  Nyckelord :health factor; promotion of work environment work; supportive leadership; good communication; participation in decision-making; work-life balance and positive working climate; friskfaktor; främjande arbetsmiljöarbete; stödjande ledarskap; god kommunikation; delaktighet i beslutsfattande; balans mellan arbetsliv och privatliv samt ett positivt arbetsklimat;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med fördjupad förståelse för vilka friskfaktorer som är avgörande för långtidsfriskhet ur ett medarbetarperspektiv. Detta genom att studera vad medarbetare inom sociala sektorn i Borlänge kommun upplever bidrar till välbefinnande och friskhet på arbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Ledarskapet hos chefer inom offentlig sektor : En kvalitativ intervjustudie om hälsofrämjande ledarskap inom personlig assistans

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Rozana Söderroos; [2019]
  Nyckelord :Chefer; Förutsättningar; Hälsofrämjande Ledarskap; Offentlig sektor; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Background: The concept of health-promoting leadership seems to be perceived in different ways and has different meanings in managers, it has meant that they practice it in different ways in their activities. In the past few years, the management of the public sector has undergone structural changes that have affected their role in the business and that their presence in the business has decreased. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Att leda en verksamhet på distans

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Nilsson Christian; Tatarevic Merim; [2014]
  Nyckelord :Empowerment; motivation; communication; leadership; distance;

  Sammanfattning : This work aims to show how unitmanagers , within personal assistance , experience leadership at a distance. We found this interesting as leaders in personal assistance do not have a natural and close collaboration with their staff in place. LÄS MER