Sökning: "ledarskap restaurang"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden ledarskap restaurang.

 1. 1. Franchising

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anja Sulkvist; [2020-04-16]
  Nyckelord :Franchising; koncept; FAMM; Restaurang; Måltid;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomprogrammet med inriktning i ledarskapHt: 2019Handledare: Cecilia Magnusson Sporre och Hillevi PrellExaminator: Christina Berg.... LÄS MER

 2. 2. Svenska restaurangarbetares välmående, avsikt att lämna jobb och upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Daniel Karlström; Aphisit Kulachanpeng; [2019]
  Nyckelord :Leader-member exchange theory; turnover intention.; Ledarskap; Leader-member exchange theory; turnover intention; trivsel; restaurang.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Generation Y i hospitality-branschen : Hur ska de unga ledas?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Julia Hutchinson-Kay; Bo Marcus Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Millenniegenerationen; ledarskap; arbetsmiljö; ledarskapsegenskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Lite snack och mycket verkstad : En studie om vilka verktyg som kan hjälpa restauranger att bli mer hållbara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Dahrén; Märta Streijffert; [2018]
  Nyckelord :restaurang; hållbarhet; sustainability; verktyg; triple bottom line; tbl; ledarskap; utveckling; nätverk; grön nudging; nudging; utbildning; hållbarhetsredovisning; iso; kvalitetsledningssystem; livscykelanalys; lca;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är en svår utmaning som alla på planeten tillsammans måste försöka att lösa. En av de branscher som idag har en stor negativ påverkan på klimatet är restaurangbranschen där verksamheterna främst arbetar med livsmedel, vilket har påvisats bidra till en stor mängd växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Maximera hållbarhet – Att implementera hållbarhetsstrategier i företag – En fallstudie om Max Hamburgare och deras väg mot hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Forssell; Robin Griffiths; [2017-08-30]
  Nyckelord :Hållbarhet; CSR; strategi; restaurang; Max hamburgare; hållbarhetsimplementering; ledarskap; vegetariskt;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att se hur Max Hamburgerrestauranger AB har anpassat sig tillnya interna och externa krav på hållbarhet. Vi vill belysa de faktorer som har varitväsentliga för utformning och implementering av Max hållbarhetsstrategi och lyfta fram deinterna effekter det har fått på företaget. LÄS MER