Sökning: "ledarskap socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden ledarskap socialtjänsten.

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. ”Socialtjänsten blir yttersta skyddsnätet, vi kan aldrig säga nej” : En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom socialtjänsten arbetar förebyggande mot stressrelaterad psykisk ohälsa.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linda Rosvall; Fredrika Bos; [2019]
  Nyckelord :Stress-related mental illness; burnout; preventive work; unit managers; Stressrelaterad psykisk ohälsa; utmattning; förebyggande arbete; enhetschef;

  Sammanfattning : Socialsekreterare är en yrkesgrupp inom vilken det förekommer ett stort antal sjukskrivningar på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa. Det framkommer att arbetsmiljön samt ledarskapet har en stor påverkan på de anställdas psykiska hälsa. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap inom socialtjänsten : - En studie om första linjens chefers upplevelser av förväntningar på dem som ledare inom socialtjänsten

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Sandra Sundin; [2019]
  Nyckelord :Social work; leadership; first line management; expectations; social constructions; Socialt arbete; ledarskap; första linjens chef; förväntningar; social konstruktion;

  Sammanfattning : This study focuses on how leadership is constructed in the Social Service of Sweden. The aim is to study how first line managers experience expectations on themselves as leaders and how they handle these as well as how they perceive their possibility to live up to these expectations. LÄS MER

 4. 4. "Det är kul med förändring, det är faktiskt det" - En kvalitativ studie om ledarskap, förändring och motstånd på Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Forsbring; [2018]
  Nyckelord :leadership; unit managers; social services; change; resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to study unit managers experiences of leadership within social work. My intention is to gain knowledge about their management plans, reasoning about change and resistance within the organization. I have assumed a qualitative approach and conducted semi-structured interviews. LÄS MER

 5. 5. Arbetssituationen inom enheten barn och familj : En kvalitativ studie om enhetschefers betydelse för socialsekreterare, inom enheten barn och familj

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Lindholm; Moa Juteström; [2017]
  Nyckelord :socialworker; head of unit; worksituation; social services; human services organizations; leadership; unit children and family; socialsekreterare; enhetschefer; arbetssituation; socialtjänsten; människobehandlande organisationer; ledarskap; enheten barn och familj;

  Sammanfattning : The purpose of the study was through qualitative interviews get a greater understanding of potential difficulties that unit managers perceive in the working situation within the unit children and family, examine the unit managers work with their staff, and what conditions the unit managers feel are necessary for a sustainable working environment for social workers, within the unit children and family. We chose to use a semi structured interview manual during our interviews. LÄS MER