Sökning: "ledarskap socialtjänsten"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ledarskap socialtjänsten.

 1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
  Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

  Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER

 2. 2. "Det är kul med förändring, det är faktiskt det" - En kvalitativ studie om ledarskap, förändring och motstånd på Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sara Forsbring; [2018]
  Nyckelord :leadership; unit managers; social services; change; resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : My aim with this essay is to study unit managers experiences of leadership within social work. My intention is to gain knowledge about their management plans, reasoning about change and resistance within the organization. I have assumed a qualitative approach and conducted semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Arbetssituationen inom enheten barn och familj : En kvalitativ studie om enhetschefers betydelse för socialsekreterare, inom enheten barn och familj

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Lindholm; Moa Juteström; [2017]
  Nyckelord :socialworker; head of unit; worksituation; social services; human services organizations; leadership; unit children and family; socialsekreterare; enhetschefer; arbetssituation; socialtjänsten; människobehandlande organisationer; ledarskap; enheten barn och familj;

  Sammanfattning : The purpose of the study was through qualitative interviews get a greater understanding of potential difficulties that unit managers perceive in the working situation within the unit children and family, examine the unit managers work with their staff, and what conditions the unit managers feel are necessary for a sustainable working environment for social workers, within the unit children and family. We chose to use a semi structured interview manual during our interviews. LÄS MER

 4. 4. Ordning och reda i kaoset? En fallstudie om en barn- och ungdomsenhets psykosociala arbetsmiljö och arbetsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Irina Möllgård; Alexandra Karlsson; [2016-01-25]
  Nyckelord :Socialtjänsten; barn- och ungdomsenheten; psykosocial arbetsmiljö; arbetsförhållanden;

  Sammanfattning : Vi har i denna uppsats gjort en enfallsstudie där vi undersökt en barn- ochungdomsenhets psykosociala arbetsmiljö och arbetsförhållanden i Sverige. Vårutgångspunkt har varit att undersöka en enhet som tycks avvika från den rådandearbetssituation med hög arbetsbelastning, hög personalomsättning och hög andelnyutexaminerade socialsekreterare som tillsätts tjänsterna. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan socialtjänst och friskola : en intervjustudie med skolpersonal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Christina Sandqvist; Aireen Vainio; [2016]
  Nyckelord :collaboration; consensus; private school; organizational structure; leadership; samverkan; samsyn; friskola; organisationsstruktur; ledarskap;

  Sammanfattning : It is legislated that social services and schools should collaborate on issues concerning children in distress or at risk of being abused.  The purpose of this study was to from the perspectives of school personnel in private schools investigate the collaboration between these elementary private schools and social services and to highlight suggestions for improvement. LÄS MER