Sökning: "ledarskap spel"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden ledarskap spel.

 1. 1. Mänskliga kritiska framgångsfaktorer som påverkar grad av yttre och inre motivation hos medarbetare och ledare som samarbetar via ett digitalt verktyg : En fallstudie inom CITK IT Konsult AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emma Tran; [2022]
  Nyckelord :digital leadership; organizational culture; distance work; remote work; creativity; hybrid team; motivation; teamwork; digitalt ledarskap; ledarskap; organisationskultur; distansarbete; kreativitet; hybrid team; motivation; samarbete;

  Sammanfattning : Covid-19, också benämnt som coronaviruset, som bröt ut år 2020 drabbade inte enbart hälso- och sjukvården på ett kritiskt sätt, utan hela arbetsmarknaden sattes ur spel. På grund av tvingande restriktioner i många länder var människor tvungna att hålla sig hemma. LÄS MER

 2. 2. Matematikspel : - ett sätt för vårdnadshavare att stötta sitt barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Intensivundervisning; läxor; matematik; spel; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Larsson, Åsa (2021). Matematikspel – ett sätt för vårdnadshavare att stötta sitt barn. Speciallärarexamen: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Spel om hierarkier : En kulturanalytisk studie av digitala krigsspel och spelkultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Christoffer Norberg Jansson; [2019]
  Nyckelord :maskulinitet:hegemoni:krigsspel:gemenskap:trakasserier;

  Sammanfattning : Det digitala krigsspelet Squad är mötesplats för flera olika föreställningar som rör manlighet och gemenskap. Föreställningar om maskulinitet kopplad till soldaten, spelaren och krig påverkar handlingsutrymmet för de som exkluderas av hegemoniska maskuliniteter som reproduceras utifrån den tänkta demografin: män. LÄS MER

 4. 4. Det är ju samma instrument – eller? : En hermeneutisk studie av olika saxofonstorlekar i ensemble.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sven Öman; [2018]
  Nyckelord :ensemble; saxophone; video observation; logbook; roles; hermeneutic; ensemble; saxofon; videoobservation; loggbok; roller; hermeneutik;

  Sammanfattning : Mitt projekt handlar om att studera hur de olika saxofonstorlekarna samspelar i enensemble. Syftet med studien är att undersöka hur jag förändrar mitt saxofonspel närjag byter från barytonsaxofon till sopransaxofon i en saxofonkvartett. LÄS MER

 5. 5. "På samma sätt som man servar bilen så måste man serva sitt ledarskap" : En studie om deltagares uppfattningar efter medverkan i ledarutvecklingsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erica Owen-Berghmark; Marie Svensson; [2015]
  Nyckelord :leader development; leader development activities; activity theory; the zone of proximal development; reflective action; ledarutveckling; ledarutvecklingsaktiviteter; aktivitetsteori; proximala utvecklingszonen; reflekterande handling;

  Sammanfattning : Det uppfattas idag som en självklarhet att fortsätta lära och utvecklas genom hela livet. Årligen spenderas stora summor på ledarutveckling, vilket har väckt ett intresse att undersöka denna form av utbildningsaktiviteter. LÄS MER