Sökning: "ledarskap stort företag"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden ledarskap stort företag.

 1. 1. “Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress”. En kvalitativ studie om hur ledarskap kan appliceras i organisationer för att motverka arbetsrelaterad stress i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Lorentzon; Nike Lindau; [2019-05-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är psykisk ohälsa ett stort samhällsproblem och har stor påverkan på mångaföretag. Idag är det “häftigt” att vara upptagen och tillgänglig, vilket är någonting som har gett stor påverkan på människors hälsa. LÄS MER

 2. 2. RPA - den "digitala medarbetarens" påverkan på controllerrollen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Modie; Johanna Nyberg; [2018]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; controller; management control; change management; RPA; Robotic Process Automation; controller; styrning; förändringsledning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Automatisering såsom Robotic Process Automation följs av en debatt huruvida dess innebörd är något fördelaktigt eller hotfullt för såväl anställda som företag. RPA har kapacitet att ersätta voluminösa och repetitiva arbetsuppgifter, vilket ligger till grund för både intresse och oro på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Byggstenar för Husmuttern inför en ISO 9001-certifiering : Ett underlag för hur små och medelstora företag ska kunna påbörja en implementering av kvalitetsledningssystemet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Christin Morberg; Sara Öhlin; [2018]
  Nyckelord :ISO 9001:2015; kvalité; ISO-standard; ISO-certifiering; de sju grundprinciperna;

  Sammanfattning : Denna studie är en slutlig undersökning av ett examensarbete som skrevs under hösten 2017 på Mälardalens högskola av två ingenjörsstudenter. Studien berör hur ett fallföretag i framtiden ska kunna genomföra en ISO-certifiering, vilket kommer att ge byggstenar till företaget för hur en implementering skulle kunna genomföras. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet : Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Peter Danestad; Dragana Markovic; [2018]
  Nyckelord :Leadership; e-government; e-services; Total quality management; TQM; participation; public sector.; Ledarskap; e-förvaltning; e-tjänster; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; delaktighet; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. En integrerad del av det dagliga arbetet : En kvalitativ studie om intern förankring av ett Employer Value Proposition

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Edlund; Felix Weiland; [2018]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; employer branding; employer value proposition;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur ett företag arbetar för att deras EVP ska återspeglas i de anställdas uppfattningar om vilka man är som organisation. Det som studerades var dels vad företaget gör för att deras Employer Value Proposition ska förankras i de anställdas uppfattningar om organisationen; vad som bidrar till deras uppfattning och; hur de uppfattningarna stämmer överens med företagets Employer Value Proposition. LÄS MER