Sökning: "ledarskapsmetaforer"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ledarskapsmetaforer.

 1. 1. Hemarbete – ledarskapets nya utmaning. En kvalitativ studie om hur ledarskap påverkas av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Jörgensen; Alicia Rugner; [2022-02-16]
  Nyckelord :ledarskap; ledarskapsmetaforer; hemarbete; digitalisering;

  Sammanfattning : Inom en snar framtid kommer hemarbete sannolikt bli ett nytt institutionaliserat arbetssätt. Omställningen från kontor till hemarbete bidrar till många förändringar inom det företagsekonomiska området. Inte minst kommer ledarskap utövas med fysisk distans när chefer och medarbetare arbetar hemifrån. LÄS MER

 2. 2. Ledare om ledarskap : Studie om två ledares syn på sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tatiana Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ledarskap; organisation; ledare; påverkan; ledaregenskaper; situationsanpassat ledarskap; personligt ledarskap; kärnvärderingar; självledarskap; personlig mission; ledarskapsmetaforer; makt; maktkategorier;

  Sammanfattning : Leadership is a complex phenomenon and it can be studied from many perspectives. This study emphasizes the importance in the leader audit; review themselves and their leadership, trough interviews and discussions. The leader’s way of looking at leadership gets redefined into theoretical terms and models. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap inom privat och offentlig verksamhet. En kvalitativ studie av hur mellanchefer reflekterar över sitt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Fransson; Mattias Petersson; [2018-08-27]
  Nyckelord :Ledarskap; offentlig verksamhet; privat verksamhet; mellanchefer; ledarskapsdiskurs; ledarskapsmetaforer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Framtidens ledarskap i e-handelsföretag : En kvalitativ studie om ledarskap i e-handelsföretag tolkat genom ledarskapsmetaforer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anna Johnsson; Amanda Blomberg; Anna Glowacki; [2018]
  Nyckelord :Leadership; E-commerce; Leadership Metaphors; Alvesson Spicer; Ledarskap; e-handel; ledarskapsmetaforer; Alvesson Spicer;

  Sammanfattning : Det finns mycket forskning inom ledarskap då det är ett relevant fenomen att studera. Det finns dock inte mycket forskning kring hur ledarskap kommer till uttryck i e- handelsföretag. Vi ville, genom en kvalitativ studie, öka vår förståelse för hur ledarskap kommer till uttryck i e-handelsföretag. LÄS MER