Sökning: "ledarskapsproblem"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ledarskapsproblem.

 1. 1. Nära men ändå så långt bort : En studie om kommunikations- och ledarskapsproblem utifrån olika dimensioner av distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Andersson; Daniel Speijer; [2012]
  Nyckelord :Distans; ledarskap; kommunikation; dimensioner av distans; strukturell distans; psykologisk distans; statusbaserad distans;

  Sammanfattning : Under årens lopp har forskare gradvis introducerat distans som en variabel för att analysera organisatoriska fenomen. De flesta studier fokuserar på att studera distans utifrån ett fysiskt avstånd, vilket ger en ofullständig bild av hur människor faktiskt upplever distans. LÄS MER

 2. 2. Kulturella skillnaders påverkan på ledarskap : En explorativ studie om hur olika förväntningar på ledarskap kan påverka ett företagsetablering i en ny kultur.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Forsberg; Linn Johansson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna explorativa studie undersöks vilka skillnader som finns i förväntningar på ledarskap mellan Sverige och Storbritannien samt hur dessa skillnader kan påverka ledarskapsstrategier för ett svenskt företag på den brittiska marknaden. Studien genomförs i det svenska företaget Clas Ohlson med hjälp av kvalitativa intervjuer och en kvantitativ enkätundersökning med de anställda. LÄS MER

 3. 3. ”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katarina Sjöström; Jakob Redlund; [2010]
  Nyckelord :slut i hyllan out of stock; efficient consumer response; lean production; värdekedja; supply chain management; quick response technologies; planogram; egna varumärken; dagligvaruhandel; detaljhandel; retail; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel/Beskrivning: ”de 20 sista metrarna” - vilka faktorer leder fram till att slut i hyllan uppstår i butik? ”… en kvalitativ studie om samverkan, relationer och förutsättningar hos och mellan ledande kedjor samt leverantörer inom dagligvarubranschen…” Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera orsaker som ger upphov i slut i hyllan och vilka konsekvenser problemet leder fram till för slutkonsumenten, leverantör och kedja. Forskningsfråga: Varför uppstår slut i hyllan i butik? Metod: Vi har utfört en kvalitativ studie med det som bäst kan liknas en induktiv ansats. LÄS MER

 4. 4. ”Det sitter i väggarna” : Vad har idéer om New public management för koppling till ledningsproblem inom hälso- och sjukvårdssektorn?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

  Författare :Johanna Bejeryd; [2009]
  Nyckelord :New public management; pedagogical leadership; public sector; leaderships problems; New public management; pedagogiska ledarskapet; offentliga sektorn; ledarskapsproblem;

  Sammanfattning : Vad det är som händer inom hälso- och sjukvårdssektorn är ett frågetecken, då vissa chefer blir ut- och inrullade i landstingens verksamheter. En vårdcentral har fått anlita konsultbolag för att kunna rekrytera en ny chef till sin verksamhet, då de misslyckat med rekryteringen själva. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktik - Ja tack, men inte vid verksamhetsledning

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan Wirström; [2004]
  Nyckelord :Ledning; Försvaret; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004;

  Sammanfattning : Denna uppsats har haft som huvudsyfte att se om försvarsmaktens centrala ledning använder sig avuppdragstaktik vid verksamhetsledning, och därmed följer Försvarsmaktens ledningsfilosofi.För att undersöka det förhållandet studeras de styrdokument som är rådande i försvarsmaktenkontra de direktiv som erhållits från statsmakten. LÄS MER