Sökning: "ledarskapsstil"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet ledarskapsstil.

 1. 1. Kan ledarskapet påverka fastighetsmäklares prestationer? : En kvantitativ studie om transaktionellt- och transformativt ledarskap i fastighetsmäklarbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Jakobsson; Johannes Karlström; [2020]
  Nyckelord :Ledarskap; fastighetsmäklare; transaktionellt; transformativt; prestation och organisationskultur.;

  Sammanfattning : Syfte: Fastighetsmäklaryrket är ett provisonsbaserat yrke tidigare forskning har påvisat att ledarskapet kan påverkat hur väl en försäljare presterar. Forskning kring fastighetsmäklares prestation utifrån ledarskapsstil avsaknads. Därför valde vi att undersöka om ledarskapsstil påverkar fastighetsmäklares prestation mätt i pengar. LÄS MER

 2. 2. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Maskulint kontra feminint ledarskap : Beskriver manliga ledare i kvinnodominerade branscher sin ledarstil som feminin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Isak; Kawsar Abdullahi Hassan; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Masculine leadership; Feminine leadership; Gender; Male-dominated branch; Female-dominated branch; Leader styles; Ledarskap; maskulint ledarskap; feminint ledarskap; genus; mansdominerad bransch; kvinnodominerad bransch; ledarstilar;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether male leaders in women-dominated industries describe their leadership as masculine or feminine in accordance with the writers own designed model “Masculine leadership versus feminine leadership”. The model is based on previous research. LÄS MER

 4. 4. Följares preferenser av transformativt/transaktionellt ledarskap i kombination med Leader-Member Exchange

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Camilla Lindström; Anders Persson; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Trasformational leadership; Transactional leadership; Leader-Member Exchange; Culture.; Ledarskap; Transformativt ledarskap; Transaktionellt ledarskap; Leader-Member Exchange; Kultur.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning om ledarskap ger en bild av vilken ledarskapsstil som ger bäst resultat för organisationen och mest positiv effekt för följaren. Denna studie undersökte hur några av de vanligaste ledarskapsstilarna, Transformativt, Transaktionellt samt Leader-Member Exchange (LMX), skattades av följarna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga chefers upplevelser av sin ledarskapsroll i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Olsson; Ingrid Hammarstrand; [2020]
  Nyckelord :female leaders; organizational culture; stereotypical attitudes; male-dominated industry; kvinnliga chefer; branschkultur; stereotypa attityder; mansdominerad bransch;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur kvinnliga chefer inom en mansdominerad bransch upplever sin ledarskapsroll. Genom en kvalitativ studie genomfördes sex intervjuer med kvinnor i en ledarskapsroll inom mansdominerade branscher. LÄS MER