Sökning: "ledarskapsutbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet ledarskapsutbildning.

 1. 1. Individuella skillnader i en ledarskapsutbildning - En studie om medarbetares upplevelse av interventioner och sambanden med motivation och samvetsgrannhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Berntsson; Tereze Pal; [2019]
  Nyckelord :Conscientiousness; Intrinsic motivation; Identified regulation; External regulation; Interventions; Leadership training program; SDT; FFM; MAWS; IPIP-300.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study focused on the relationship between personality, motivation and the participant’s experiences of an educational intervention program. The aim with this study was to examine the correlations between conscientiousness, motivational types, how interventions are experienced and if there are differences between genders regarding these experiences. LÄS MER

 2. 2. Det ska va kul och smitta av sig : En kvalitativ studie om ledarskapskonsulters attityder kring emotionell intelligens och ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Liv Ranweg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; emotional intelligence; leadership training; group development; Ledarskap; emotionell intelligens; ledarskapsutbildning; grupputveckling;

  Sammanfattning : Emotionell intelligens (EI) i relation till ledarskap och organisatorisk effektivitet studeras allt mer och börjar anses mer viktigt. I denna studie redovisas ledarskapskonsulters attityder till EI och ledarskap. LÄS MER

 3. 3. Chefers syn på ledarskapets roll vid större förändringsarbeten : En studie inom två organisationer.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sandra Hedberg; [2018]
  Nyckelord :Leadership; organisational change; major work change; ledarskap; chefskap; förändringsarbete; större förändringsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga viktiga faktorer för ett pedagogiskt ledarskap vid större förändringsarbeten. 14 personer i ledande ställning inom två olika organisationer har intervjuats för att besvara studiens frågeställning: Hur beskriver chefer faktorer av betydelse för ledarskapet vid större förändringsarbeten? Syfte och frågeställning har valts utifrån tesen att större förändringsarbeten är en komplicerad pedagogisk praktik vid vilken ledarskapet är ett av de viktigare verktygen för genomförande och framgång. LÄS MER

 4. 4. MED SJÄLVET SOM STÖDJANDE VÄGVISARE, CHEFERS UPPLEVELSE AV LEDARSKAPSUTBILDNING

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Ekroth; Jeanette Petrini; [2018]
  Nyckelord :self-support; self-efficacy; affirmation; self-awareness; reflection; to hold back; internal sense of security; självstöd; self-efficacy; bekräftelse; självinsikt; spegla; att vänta in; inre trygghet;

  Sammanfattning : Ledarskap har en inverkan på medarbetarnas hälsa och påverkar arbetsprestationen. Utifrån detta erbjuder man i Mora kommun sina chefer att genomgå en ledarskapsutbildning. Syftet med vår kvalitativa intervjustudie är att undersöka ledares förväntningar och upplevelse av utbildningen samt syn på och upplevelse av självstöd. LÄS MER

 5. 5. Att leda genom coaching : en utvärdering av ledarskapsutbildning och dess implementering inom Stora Enso Skog och Stora Enso Bioenergi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Teresa Leifsdotter; [2018]
  Nyckelord :feedback; GROW; S.M.A.R.T.; transformativt ledarskap;

  Sammanfattning : Coachande ledarskap har till syfte att genom en positiv kultur av samarbete skapa effektivitet och hälsa. Stora Enso Skog (SES) och Stora Enso Bioenergi (SEB) har under de senaste åren genomfört projektet Lead Through People (LTP). LÄS MER