Sökning: "ledarskapsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet ledarskapsutveckling.

 1. 1. ”DET ÄR INTE BARA ATT FRÅGA HUR DET GÅR, UTAN OCKSÅ HUR MAN MÅR” - En kvalitativ intervjustudie om chefers förutsättningar för hälsofrämjande ledarskap inom svensk byggbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ida Björk; [2019-08-23]
  Nyckelord :arbetskultur; arbetsmiljö; byggbranschen; engagemang; hälsa; hälsofrämjande; hälsofrämjande ledarskap; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Studiens syfte är att undersöka förutsättningar för att utöva ett hälsofrämjande ledarskap för chefer inom svensk byggbransch. Det valda företaget som representant för svensk byggbransch är ett av de större byggföretagen i Sverige och kommer benämnas som Byggföretaget. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; Andrea Lindh; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; förändrings- och utvecklingsarbete; ledarskapsutveckling; kommunikation; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. LÄS MER

 3. 3. Den viktiga kraften : Första linjens vårdchefer om betydelsen av stöd i arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Sandberg Kehrein; Rita Demir; [2019]
  Nyckelord :Leadership; job demands-resources model; support; public healthcare;

  Sammanfattning : Första linjens chefer balanserar kraven mellan överordnade och medarbetare. Speciellt problematiskt kan det bli i offentlig verksamhet där politik styr och negativa resultaträkningar präglar sjukvården. För att klara av höga krav och begränsade resurser är olika typer av stöd en viktig faktor för chefernas hållbarhet. LÄS MER

 4. 4. Ledares erfarenheter av lärande : En fenomenografisk studie av lärande i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ljungqvist; Simon Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; ledarskap; ledarskapsutveckling; erfarande; uppfattningar; lärande;

  Sammanfattning : Det nya arbetslivet kan definieras med ordet förändring, en stor del av företag och organisationer befinner sig i ständiga omorganisationer och omställningar. Flexibilitet har i denna utveckling därför blivit ett ledord för det nya arbetslivet. Mitt i detta finns ledarna, som även de måste vara flexibla. LÄS MER

 5. 5. Ledarskapsutveckling ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ fallstudie av tjänstemän på XY Energy Organization

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Schill; Julia Fridén; [2019]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling; ledaregenskaper; organisationskultur; medarbetarperspektiv; medarbetarupplevelse;

  Sammanfattning : För att uppnå en hög prestation på företag satsas miljontals kronor på ledarskapsutveckling varje år. Det huvudsakliga syftet med dessa är att utveckla medarbetarna genom sina chefer. Trots detta glöms medarbetarperspektivet ofta bort när dessa insatser utvärderas. LÄS MER