Sökning: "ledarskapsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet ledarskapsutveckling.

 1. 1. Medarbetarundersökning på distans : En studie av gruppchefer på SJs upplevelse av medarbetarundersökningar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Anna Pettersson; Andrea Lindh; [2019]
  Nyckelord :medarbetarundersökning; förändrings- och utvecklingsarbete; ledarskapsutveckling; kommunikation; engagemang; motivation;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna uppsats grundades i en farhåga om att gruppcheferna för Trafik och Service på SJ hade ett lågt engagemang inför den årliga medarbetarundersökningen. Oron grundades bland annat i att svarsfrekvensen var relativt låg om man jämförde med resten av företaget och i upplevelsen av att gruppchefer kan ha uttryckt en viss trötthet när den årliga medarbetarundersökningen ”kommer igen”. LÄS MER

 2. 2. Ledares erfarenheter av lärande : En fenomenografisk studie av lärande i ledarpositioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ljungqvist; Simon Lindblom; [2019]
  Nyckelord :Fenomenografi; ledarskap; ledarskapsutveckling; erfarande; uppfattningar; lärande;

  Sammanfattning : Det nya arbetslivet kan definieras med ordet förändring, en stor del av företag och organisationer befinner sig i ständiga omorganisationer och omställningar. Flexibilitet har i denna utveckling därför blivit ett ledord för det nya arbetslivet. Mitt i detta finns ledarna, som även de måste vara flexibla. LÄS MER

 3. 3. Ledarskapsutveckling ur ett medarbetarperspektiv : En kvalitativ fallstudie av tjänstemän på XY Energy Organization

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Schill; Julia Fridén; [2019]
  Nyckelord :ledarskapsutveckling; ledaregenskaper; organisationskultur; medarbetarperspektiv; medarbetarupplevelse;

  Sammanfattning : För att uppnå en hög prestation på företag satsas miljontals kronor på ledarskapsutveckling varje år. Det huvudsakliga syftet med dessa är att utveckla medarbetarna genom sina chefer. Trots detta glöms medarbetarperspektivet ofta bort när dessa insatser utvärderas. LÄS MER

 4. 4. Behov av ledarskapsutveckling i Skånes näringsliv - Ett beställarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sven Heijbel; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Ledarskapsutveckling; Ledarskapsutbildning; Behov; Behovsanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie intervjuades 17 beställare av ledarskapsutbildningar i Skånes näringsliv om deras syn på sitt företags behov av ledarskapsutveckling. Resultaten vittnar om behov av självinsikt, perspektiv, bekräftelse, stöd i rollen och ledarförmågor på individnivå och kulturell samsyn, välfungerande personal, affärsstrategisk stringens, effektiva arbetsprocesser och attraktivitet som arbetsgivare på systemnivå. LÄS MER

 5. 5. Rätt förutsättningar leder till hälsofrämjande ledarskap : Chefers förutsättningar inom vård och omsorg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Axelsson; Maj Jonnestedt; [2018]
  Nyckelord :ledarskap; medarbetarhälsa; hälsofrämjande arbete; ledarskapsutveckling; ohälsa; chefers förutsättning; ledarutbildning; ledarhandledning; organisatoriskt stöd;

  Sammanfattning : Vi lever i dag med ett högt tempo i hela samhället vilket visar sig inte minst på våra arbetsplatser. Det höga tempot resulterar därmed också i att många medarbetare mår dåligt på sin arbetsplats och i många fall leder detta till sjukfrånvaro både i kortare och längre perioder. LÄS MER