Sökning: "ledarstil kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden ledarstil kultur.

 1. 1. Företagsledarens roll vid riskhantering i en tjänstefierad organisation.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Eskilstorp; Johanna Widman; [2020]
  Nyckelord :Servitization; Service-dominant logic; risk managment; leadership styles; leadarship; Tjänstefiering; tjänstelogik; riskhantering; ledarstilar; ledarskap;

  Sammanfattning : Background and problem More and more companies are now developing from only delivering a single product to now also deliver services. These transformations into servitization bring both risks and benefits to companies making the transition. The benefits of servitization is a well-defined area in the academic literature. LÄS MER

 2. 2. Vilken personlig ledarstil driver team till en framgångsrik utveckling?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lowisa Johmår; Maria Appeltofft; [2020]
  Nyckelord :Team; Teambyggande; Organisation; Ledarskap; Ledarstil; Makt; Dominans; Påverkan; Inre motivation; Hierarki;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativt utformad fallstudie, med ett jämförande syfte och är inspirerad av diskursanalytiskt synsätt. Syftet med studien är att bidra med ny kunskap kring diskursen om team samt ledarskapets faktiska påverkan. Från hur ledarstilen influerar team till hur medarbetarna upplever ledarskapet. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress och hur den kan förebyggas utifrån beteenden hos transformell och transaktionell ledarstil

  Kandidat-uppsats, Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Lisa Hansén; Emelie Jönsson; [2016]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Transformell ledarstil; Transaktionell ledarstil; Beteende; Medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva vilka beteenden hos en transformell och transaktionell ledarstil som kan förebygga den arbetsrelaterade stressen ur ett medarbetarperspektiv. Genom en enkätundersökning med 17 frågor och med standardiserade svarsalternativ samlades data in från 110 respondenter. LÄS MER

 4. 4. Att leda framtiden : En studie om lärares ledarskap i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Vanessa Gore; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; lärarskap; ledarskapsstil; struktur; Classroom Managament;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ledarskapet hos lärare ser ut i praktiken, detta med stort fokus på de tre ledarskapsstilar som baseras på bland annat Christer Stensmos teorier. Man kommer även genom intervjuer att få se vad lärare själva har för syn på ledarskap och vad ett gott ledarskap innebär för dem. LÄS MER

 5. 5. Det situationsanpassade ledarskapet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Hampus Hartman; Shefqet Kadrija; [2014]
  Nyckelord :Försvarsmakten; Ledare; Ledarskap; Organisationskultur; Organisationsstruktur;

  Sammanfattning : The Swedish Armed Force is one of the largest authorities in Sweden and has as its primary mission to be responsible for Sweden's military defence. Their unique activity - to participate in armed combat – requires leaders who can make quick and rational decisions in uncertain and conflicted environments. LÄS MER