Sökning: "leden"

Visar resultat 1 - 5 av 173 uppsatser innehållade ordet leden.

 1. 1. Lean och Transformativt Ledarskap : En fallstudie i fastighetsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Markus Andrén; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model; Lean; Lean Leadership; Toyota produktion System; Tranformativ leadership; Full Range Leadership Model;

  Sammanfattning : The author has studied Lean and Transformative leadership in the real estate industry. The purpose of this study is to seek a connection between the company's own will to lean and transformative leadership within the organization. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter som insjuknat i stroke : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ingrid Forssell; Anette Nyström; [2021]
  Nyckelord :Multidisciplinary team; Nurses experience; Nurse-patient relations; Stroke; Stroke rehabilitation; Multidisciplinära team; Sjuksköterska-patientrelationer; Sjuksköterskors upplevelser; Stroke; Strokerehabilitering;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år insjuknar 25 000-30 000 personer i Sverige med stroke. Stroke är ett samlingsbegrepp för hjärninfarkt och hjärnblödning som leder till syrebrist eller direkt skada i hjärnan. Hjärnskadorna kan leda till bestående eller övergående funktionsnedsättningar i varierande grad. LÄS MER

 3. 3. Variabelt sättavstånd i potatis : för att få jämnare storlek på potatisen

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Daniel Ekblad; Oskar Lundgren; [2021]
  Nyckelord :potatis; precisionsodling; variabelt sättavstånd; knölsättning; storleksfördelning på potatis; teknik; odlingsteknik;

  Sammanfattning : Potatisen var ett viktigt livsmedel förr men har på senare tid minskat i betydelse då det finns fler näringsrika råvaror att hitta i affären. Kraven har ökat på hur potatisen ska se ut i affären. Det ställer höga krav på lantbrukaren att kunna odla och leverera en fin potatis till detaljhandeln. LÄS MER

 4. 4. Hälta hos svenska slaktgrisar : patologiska förändringar och behandling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Johanna Gripsborn; [2021]
  Nyckelord :hälta; gris; slaktgris; behandling; antibiotika; NSAID;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt problem inom grisproduktionen med konsekvenser för både djurvälfärd och ekonomi. Definitionen av hälta är en avvikelse i det normala rörelsemönstret, vilken ofta är associerad med smärta. LÄS MER

 5. 5. Lägerplats

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Josefin Eklund; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Jag har alltid älskat att vandra i naturen och under de senaste åren, inte minst under år 2020, har jag lagt märke till att fler och fler börjat tillbringa tid ute i skog och mark. Det senaste årets reserestriktioner och uppmaningar till att hålla fysisk distans har bidragit till att människor ersatt sina utlandssemestrar med upplevelser här hemma i Sverige och vandringstrenden har ökat något enormt. LÄS MER