Sökning: "lederna"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet lederna.

 1. 1. Effekten av styrketräning i syfte att öka stabilitet skuldergördeln : En systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollerade studier

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Anton Korzhavyi; Marcus Nurminen; [2021]
  Nyckelord :Skuldergördel; glenohumeralled; torakoskapularled; styrketräning; stabilitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Instabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden beror bland annat på för svag muskulatur, något som anses vara en skaderisk. För att uppnå ledstabilitet i glenohumeralleden och torakoskapularleden är målet att bli starkare i muskulaturen som omger lederna. LÄS MER

 2. 2. Omnidirectional Quadruped Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :Samuel Stenow; Simon Lindenfors; [2021]
  Nyckelord :Mechatronics; Robotics; Quadruped robot; Omnidirectional robot; Mekatronik; Robotar; Fyrbenta robotar; Multidirektionell robot;

  Sammanfattning : There are a lot of quadruped robots in the world, but few are omnidirectional. Therefore this thesis describes the production and design process of such a robot. Examining earlier quadruped robots determined that a central microcontroller is required to control it, and servo motors are used to power the robots joints. LÄS MER

 3. 3. Occurrence of a recently described and validated subchondral defect in the distal tarsus of Icelandic horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Simon Wester; [2020]
  Nyckelord :Osteoarthritis; radiography; subchondral defect; Icelandic horses; distal tarsal joints;

  Sammanfattning : This study sought to retrospectively investigate the presence of a subchondral bone defect and its relation to lesions associated with osteoarthritis (OA) in the distal tarsal joints of Icelandic horses. The subchondral bone defect has earlier been described and validated in this breed, and is a potential biomarker for early signs of OA. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling för behandling av artros i hemsjukvården

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Eva Nilssson; [2020]
  Nyckelord :Artros; produktutveckling;

  Sammanfattning : Artros är en av de största folksjukdomarna, och det drabbar 25% av befolkningen i Sverige som är över 55 år. Trots att artros är en vanlig sjukdom så är den på många sätt förbisedd, i förhållande till hur många som lider av artros och vad den kostar individer och samhället. LÄS MER

 5. 5. ATT LEVA MED REUMATOID ARTRIT OCH DESS PÅVERKAN PÅ DAGLIGT LIV

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Rebecca Lindkvist; Erica Persson; [2020]
  Nyckelord :dagligt liv; reumatoid artrit; kvalitativ litteraturstudie; omvårdnad; påverkan;

  Sammanfattning : Lindkvist, R & Persson, E. Att leva med reumatoid artrit och dess påverkan på dagligt liv. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER