Sökning: "ledhälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ledhälsa.

 1. 1. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Gry Martineau; [2019]
  Nyckelord :träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Sammanfattning : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. LÄS MER

 2. 2. Oralt administrerad hyaluronan : påverkan på hästars ledhälsa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Tina Hansen; [2018]
  Nyckelord :hyaluronan; häst; ledsjukdom; fodertillskott;

  Sammanfattning : Hälta är ett vanligt förekommande problem hos våra svenska sport- och ridhästar och två tredjedelar av alla hältor uppges vara orsakade av ledsjukdom. Behandling av traumatisk artrit syftar till att dämpa inflammation och minska smärta samt att hämma nedbrytning och stimulera nybildning av ledbrosk. LÄS MER

 3. 3. Djurhälsa och näringsförsörjning i ekologisk grisproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Maja Forssell; [2016]
  Nyckelord :djurhälsa; ekologisk produktion; näringsförsörjning; grovfoder; aminosyror; benhälsa; ledhälsa; avvänjning; utomhus; smågrisdödlighet; modersbeteende; parasiter; infektion;

  Sammanfattning : Syftet med den här litteraturstudien är att utvärdera grisars hälsa och näringsförsörjning i ekologisk produktion och diskutera möjligheter till förbättring. Grisar gynnas av den ökade rörelsefriheten, grupphållningen och utfodringen av grovfoder som ger lugnare, mättare och mindre aggressiva djur. LÄS MER

 4. 4. Effekter av träning på den unga hästens rörelseapparat

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna Eriksson; [2015]
  Nyckelord :proteoglykansyntes; kotled; träning; häst;

  Sammanfattning : Lameness due to joint inflammation is the most common cause of veterinary treatment among horses. The consequences include loss of training, competition and in some cases euthanasia. Training of young horses can lead to both positive and negative effects on the horse's joint health. LÄS MER

 5. 5. KRAV-grisar har fler ledanmärkningar än konventionellt uppfödda grisar.

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Annemo Gångare; [2010]
  Nyckelord :Ekologisk; KRAV; gris; osteokondros; ledhälsa;

  Sammanfattning : .... LÄS MER