Sökning: "ledning av förband"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden ledning av förband.

 1. 1. UPPDRAGSTAKTIK I FLYGVAPNET – Är du säker på det? En ledningsstudie av fallet evakueringen från Kabul

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Olof Stenbergh; [2022]
  Nyckelord :Flygvapnet; Uppdragstaktik; Ledning; Dynamisk ledning; Taktiskt transportflyg;

  Sammanfattning : Chefer i den svenska Försvarsmakten ställs oftare än man kan tro inför situationer där ledning och ledarskap ställs på prov. Situationerna kan innefatta komplicerade eller komplexa problem och utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Är armén mogen för att leva som den lär? : Uppdragstaktik som militär kultur och inte bara en metod för ledning i strid

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Otterström; [2021]
  Nyckelord :uppdragtaktik; militär kultur; organisationskultur; förvaltningskultur; värderingar; normer; initiativ; ansvar;

  Sammanfattning : Uppdragstaktik som begrepp och ledningsmetod har funnits i Försvarsmakten sedan 1980-talet. Uppdragstaktiken har i Försvarsmakten vandrat mellan dess preussiska ursprung och en mer anglosaxisk skola vad avser ledning. LÄS MER

 3. 3. En kvalitativ studie om användandet av uppdragstaktik vid ledning av sjögående förband

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Carl Lundvall; [2020]
  Nyckelord :uppdragstaktik; Marinen; sjögående förband; kvalitativ studie; Grounded Theory; synkronisering; fragmentering; sammankoppling; osäkerhet; oförutsägbarhet; ledning; decentralisering; centralisering;

  Sammanfattning : Enligt Sveriges militärstrategiska doktrin ska Försvarsmaktens ledningsfilosofi baseras på uppdragstaktik. Uppdragstaktikens ursprung och användande har studerats tidigare men det förekommer färre studier inom den marina arenan och av dess användande vid ledning av sjögående förband. LÄS MER

 4. 4. Uppdragstaktiken och Marina fartområden

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Bengt Nitz; [2014]
  Nyckelord :Manöverkrig; manöverteori; operationskonst; uppdragstaktik; marina fartområden;

  Sammanfattning : Försvarsmakten (FM) och dess verksamhet är i huvudsak indelad i produktion  (Prod) och insats (Ins). Prod producerar, vidmakthåller och färdigställer förband. Under genomförandet av insatser lämnas dessa över till FM insatsdel som leder och genomför insatserna. LÄS MER

 5. 5. Tillfälligt sammanstatt och samtidigt interoperabelt och robust : Ledningssystemets dilemma

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Ängblom; [2014]
  Nyckelord :Ledningssystem; ledningsstödsystem; planering; uppföljning.;

  Sammanfattning : Ledningssystemområdet genomgår stora förändringar med anledning av Försvarsmaktens strategiska inriktning att skapa flexibla, tillgängliga och stående krigsförband. Inriktningen innebär en utmaning inom ledningssystemområdet då den medför ett tydligare krav än tidigare på att ledningsmateriel, teknik och personal är ständigt uppfyllda i samtliga krigsförband. LÄS MER