Sökning: "ledning vid förändring"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden ledning vid förändring.

 1. 1. Mellan stuprör och hängrännor – Om skillnader i strategers strategier beroende på organisationsstruktur

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jenny Hellsten; [2021-06-11]
  Nyckelord :organisationsstruktur; horisontell specialisering; hierarkisk position; strateger; tjänstepersoner strategier;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att ytterligare öka kunskapen om offentliga tjänstepersoner och vadsom påverkar dem. Det existerar mycket forskning om tjänstepersoner, men uppsatsenfyller en lucka i befintlig forskning genom att explicit studera hur organisationsstrukturpåverkar strateger. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefens roll vid förkortning av en standardiserad tidplan inom byggproduktion : En fallstudie om förändringsledning på ett av Sveriges största byggbolag

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Sarra Reguig; Hana Eliassi; [2021]
  Nyckelord :Change management; Middle manager; Leadership; Organizational change; Förändringsledning; Mellanchef; Ledarskap; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Byggsektorn står för en stor del av landets bruttonationalprodukt dock finns det indikationer som påvisar att denna sektor lider av effektivitetsproblem i form av höga byggkostnader och bristande innovation och nytänkande. Till följd av stigande byggkostnader och en stagnerande produktivitetsutvecklingen i branschen finns det ett behov av ett effektivare byggande. LÄS MER

 3. 3. Arbetsplatsens lärprocess och lärmiljö vid digitalisering : En enkät- och intervjustudie om ett förändringsarbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; Adaptive and developmental learning; Learning environment; Digitisation; Home care; Informellt lärande; Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande; Lärmiljö; Digitalisering; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Då arbetslivet förändras i snabb takt och det finns förhoppningar och krav på att digitaliseringen ska lösa stora delar av de problem som uppstår vid snabba förändringar inom offentlig verksamhet har denna studie tittat närmare på hur lärandet kan se ut vid digital förändring inom offentlig verksamhet. Uppsatsens syfte var att undersöka och skapa kunskap om hur lärprocessen och lärmiljön vid införandet av nytt digitalt arbetssätt ser ut, utvecklas och fungerar i en hemtjänstgrupp. LÄS MER

 4. 4. Införande av devops för SME : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Malin Götlind; [2020]
  Nyckelord :DevOps; Automatisering; Tidsbrist vid införande av DevOps; Utmanande områden i ett DevOps införande; SAFe DevOps; Sociala förändringar; Produktion och produktutmaningar; Investering av tid;

  Sammanfattning : De agila metoderna har under många år varit mycket framgångsrika inom informationssystemutveckling men enligt Balaji och Sundararajan Murugaiyan (2012) finns det även nackdelar med metoderna. En av dessa nackdelar är en flaskhals som kan finnas mellan avdelningarna utveckling och drift på ett företag eftersom dessa avdelningar ofta inte är anpassade till varandra (Laudon & Laudon, 2018). LÄS MER

 5. 5. Implementation and Monitoring of the 2030 Agenda in Swedish Municipalities

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Anton Lindström; Michaela Hellsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The 2030 Agenda consists of environmental, economic, and social perspectives with 17 universal sustainability goals with 169 targets for the world to meet by the year 2030. Sweden is historically known for its sustainability work, and the Swedish government decided to continue that work by making an action plan for the 2030 Agenda with the expectation that municipalities and regions will execute most of the work. LÄS MER