Sökning: "ledningens roll"

Visar resultat 1 - 5 av 119 uppsatser innehållade orden ledningens roll.

 1. 1. Opportunities and Challenges for a Contractor in a Change Towards a Circular Economy

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Gottmarsson; Sandra Valdani; [2021]
  Nyckelord :circular economy; organizational change; circular construction; motivational factors; cirkulär ekonomi; organisationsförändring; cirkulärt byggande; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Few have missed out on the fact that the world's carbon dioxide emissions need to be reduced, and the need to switch to a circular economy in order to save earth’s resources is increasingly discussed. In Sweden, the construction sector accounts for more than a third of all generated waste and almost a quarter of all hazardous waste. LÄS MER

 2. 2. Mellanchefen i digital transformation : En fallstudie om hur mellanchefer driver digital transformation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Emma Johansson; Adam Ryner; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; middle managers; change management; digitalisation; change processes; change agents; Digital transformation; mellanchefer; förändringsledning; digitalisering; förändringsprocesser; förändringsagenter;

  Sammanfattning : Background: Research in digital transformation has previously focused on understanding top management and operational roles but the role of middle management has rarely been examined. This despite several studies showing that the middle manager has a central role in change processes. LÄS MER

 3. 3. En nationell studie av syn på uppgiftsväxling som hållbar kompetensförsörjning inom intensivvården

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Mikael Engvall; [2021]
  Nyckelord :sustainable leadership; critical care; competence; organization; nurse specialist; task shifting; Vårdförbundet; work shifting; hållbart ledarskap; intensivvård; kompetens; organisering; specialistsjuksköterska; uppgiftsväxling; Vårdförbundet; workshifting;

  Sammanfattning : Hållbar kompetensförsörjning är en av välfärdssamhällets största utmaningar, där offentlig sektor idag visar betydande problem. Två huvudprinciper ses kring hantering av dessa utmaningar. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för att minska tvetydigheter vid kommunikation mellan systemutvecklingsavdelning, produktägare och redovisningsekonomer vid affärssystemförändringsprojekt : -En fallstudie inom Wint AB

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Kimmie Flyckt Riglert; [2021]
  Nyckelord :effective communication; strategic communication; change communication; change management; organizational change.; effektiv kommunikation; strategisk kommunikation; förändringsledning; organisatorisk förändring.;

  Sammanfattning : År 2020 är året då Covid-19 bröt ut och företagare kom till insikt att den digitala transformeringen är viktigare än någonsin. Det har medfört att allt fler företag eftersträvar att anpassa sig efter det ”nya normala” genom att digitalisera snabbt. LÄS MER

 5. 5. Learning Ecosystem : A framework for large manufacturing firms based on practical and theoretical insights

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Embla Ingvaldsdóttir; Mikaela Sundin; [2021]
  Nyckelord :Learning Organization; Learning Ecosystem; Organizational Learning; Learning building blocks; Learning framework; Learning culture; Lärande Organisation; Lärande Ekosystem; Organisatoriskt lärande; Lärande byggstenar; Lärande ramverk; Lärandekultur;

  Sammanfattning : The purpose of the study has been to investigate and shed light on practical measures companies take to create a culture that promotes learning, as well as the role of technology. It is an important topic for organizations to face major challenges regarding reskilling and upskilling of employees, to ensure that the company has the right skills for the future. LÄS MER