Sökning: "ledningsbyte"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet ledningsbyte.

 1. 1. Earnings Management : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar förekomsten av resultatmanipulering i svenska börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Matilda Andreasson; Moa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; Earnings Management; Management Turnover; CEO Turnover; Performance Measurement; Goodwill Impairment; Financial Crisis; Big Bath Accounting; resultatmanipulering; ledningsbyte; VD-byte; prestationsmått; goodwillnedskrivning; finanskrisen;

  Sammanfattning : Earnings Management är ett begrepp som syftar till diskretionär redovisning som innebär manipulering av ett företags resultat. Resultatmanipulering kan ske både uppåt och nedåt. LÄS MER

 2. 2. VD-karusellen -En studie av marknadens reaktion vid ett VD-byte

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Andersson; Sophie Gidlöf; [2003]
  Nyckelord :VD; Eventstudie; Avvikande avkastning; Effektiva marknadshypotesen; Informationsskyldighet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Denna uppsats har som syfte att studera marknadens reaktion på ett pressmeddelande angående ett VD-byte i ett företag på den svenska marknaden. Vi har även som syfte att identifiera samband mellan resultatet av studien och tänkbara påverkande faktorer, såsom börsvärde på företaget, antal år på VD-posten och tidigare kursutveckling. LÄS MER