Sökning: "ledningsgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet ledningsgrupper.

 1. 1. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 2. 2. Det händer i ledningsgruppen : En kvantitativ undersökning av i vilken utsträckning ledningsgruppens arbete anses leda till skolutveckling

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Ulrika Lundén; [2019]
  Nyckelord :ledningsgrupp; skolans styrning och ledning; skolutveckling; studieresultat;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen har som syfte att undersöka om det finns något samband mellan ledningsgruppens arbete och skolutveckling. Med skolutveckling avses i det här fallet ökade elevresultat. För att ta reda på detta har en enkätundersökning gjorts. LÄS MER

 3. 3. Du dricker ju inte kaffe med roboten kanske : En explorativ studie i hur anställda upplever sina relationer i digitala medarbetares tid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Annica Asp; Jessica Einarsson; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; Digitala medarbetare; HR; Interaktionsritualer; KASAM; Krav- och kontrollmodellen; ledningsgrupper; socialt- och sociotekniskt sammanhang;

  Sammanfattning : Då en av oss har egna erfarenheter av vilka upplevelser en digital medarbetare kan medföra, väcktes nyfikenheten att utforska området djupare. Vår intention var att få en djupare förståelse för hur digitala medarbetare eventuellt kan påverka arbetsgruppers relationer. LÄS MER

 4. 4. Näringslivet och studerande – yrkeshögskolan ur två intressenters perspektiv : En studie om ledningsgrupper och studerandes förutsättningar för lärande på en teknisk yrkeshögskoleutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Amanda Källén; Ellinor Olsson; [2019]
  Nyckelord :Swedish higher vocational education; steering committee; technology; learning; yrkeshögskolan; ledningsgrupp; teknik; lärande;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks yrkeshögskolans struktur genom en intervjustudie. I fokus ligger olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan, samt yrkeshögskolans koppling till näringslivet. LÄS MER

 5. 5. HR-chefers legitimitet i svenska ledningsgrupper : En kvalitativ studie från HR-chefers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Frida Jansson; Sandra Sellering; [2019]
  Nyckelord :HR manager; legitimacy; boardrooms; measurement tools; human resources; HR transformation; resource-based view; HR-chef; legitimitet; ledningsgrupp; mätverktyg; mänskliga resurser; HR-transformation; resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utifrån HR-transformationen har HR-funktionen samt HR-chefer fått en ny inriktning. Istället för att vara omvårdande och administrativa ska de vara mer värdeskapande, strategiska och effektiva. LÄS MER