Sökning: "ledningsmodeller"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet ledningsmodeller.

 1. 1. Organizational innovation for rapidlychanging environments : A case study on large multinational Swedish companies in comparison to the Silicon Valley model

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR TILLQVIST; KASPER BOURDETTE; [2016]
  Nyckelord :silicon valley model; dynamic capabilities; a continuously changing organization; a; silicon valley modellen; dynamisk förmåga; en kontinuerligt föränderlig organisation;

  Sammanfattning : Megatrends such as globalization, digitalization and the increased rate of technological   developmentare all example of aspects that directly affect and challenge companies. While it opens up for new business opportunities it also serves an increasingly competitive climate and puts tougher pressure on organizations. LÄS MER

 2. 2. Studie samt implementation av intermittenta jordfel i DLAB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Jimmy Dahlquist; [2010]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På avdelningen för industriell elektroteknik och automation, IEA, vid LTH drivs forskningsprojektet DLAB, finansierat av E.ON Elnät Sverige AB. Syftet med projektet är att bygga upp ett elkraftslaboratorium som kan illustrera de viktigaste problemställningarna ökande kablifiering av svenska mellanspänningsnät leder till. LÄS MER

 3. 3. Två chefer med samma jobb : Om chefers och anställdas erfarenheter och upplevelser av dualt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Johan Haag; Meral Yilmaz; [2010]
  Nyckelord :chef; ledarskap; delat ledarskap; dualt ledarskap; samledarskap;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka en form av delat ledarskap vilkenbenämns dualt ledarskap. Problemområdet är intressant eftersom dagens arbetsmarknadbehöver nya ledningsmodeller och det tidigare funnits begränsat med undersökningar inomområdet, svenska såväl som internationella. LÄS MER