Sökning: "ledningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet ledningssystem.

 1. 1. En utveckling av alternativa metoder för klassificering av avrinningsområden med avseende på bebyggelsetyp och anslutningsförhållanden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :William Bredberg; [2020]
  Nyckelord :anslutningsförhållanden; avloppsnät; avrinningsområde; bebyggelsetyp; dagvatten; FME; hydraulisk modellering; klassificering; maskininlärning; spillvatten;

  Sammanfattning : Olika hårdlagda ytor och olika kombinationer av ledningssystem ger upphov till olika avrinningskoefficienter. Klassificering av avrinningsområden med avseende på bebyggelsetyp och anslutningsförhållanden används därför ofta i syfte att förenkla avrinningsberäkningar. LÄS MER

 2. 2. Implementering av automatiseradsvetsteknik : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Marte Erlien; [2019]
  Nyckelord :business development; change management; management systems; total quality management; robotic welding; welding technology; förändringsledning; ledningssystem; kvalitetsbristkostnader; offensiv kvalitetsutveckling; robotsvetsning; svetsteknik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : The degree projects purpose is to explore, analyze and explainwhat quality improvements robotic welding can bring to a company’soperations. The study was carried out as a qualitative case studywith an inductive approach. LÄS MER

 3. 3. Ledningssystem och ständiga förbättringar - En studie av hur systematiskt kvalitetsarbete begripliggörs i den sociala barnavården

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Pernilla Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Ledningssystem; Ständiga förbättringar; NPM; profession; organisationsprofessionella;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa hur Socialstyrelsens reglering om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete kan påverka en verksamhet som den sociala barnavården. Jag söker bl.a. svar på vilka idéer som regleringen ger uttryck för och hur de har möjliggjorts. LÄS MER

 4. 4. Asset management in the utility sector : The challenges of breaching the gap between current practice and best practice

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emil Mårtensson; Philip Rumman; [2019]
  Nyckelord :Infrastructure Asset Management; Asset Management Systems; Implementation Challenges; Water Utilities; Public Companies; Performance Assessment; Risk Management; Standardization; Standards; ISO; ISO 55000; Strategic Planning; Infrastruktur Tillgångshantering; Tillgångshanteringssystem; Implementeringsutmaningar; VA-företag; Offentlig Verksamhet; Prestationsmätning; Riskhantering; Standards; Standardisering; ISO; ISO 55000; Strategisk Planering;

  Sammanfattning : Vital societal functions are upheld by public infrastructure. For some time, normative theories describing asset management have disseminated in research and in business. LÄS MER

 5. 5. Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robert Edrenius; [2019]
  Nyckelord :social support; rehabilitation; occupational therapist; physiotherapist; elderly care; municipality;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. LÄS MER