Sökning: "ledningssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade ordet ledningssystem.

 1. 1. Implementering av automatiseradsvetsteknik : En kvalitativ fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Marte Erlien; [2019]
  Nyckelord :business development; change management; management systems; total quality management; robotic welding; welding technology; förändringsledning; ledningssystem; kvalitetsbristkostnader; offensiv kvalitetsutveckling; robotsvetsning; svetsteknik; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : The degree projects purpose is to explore, analyze and explainwhat quality improvements robotic welding can bring to a company’soperations. The study was carried out as a qualitative case studywith an inductive approach. LÄS MER

 2. 2. Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robert Edrenius; [2019]
  Nyckelord :social support; rehabilitation; occupational therapist; physiotherapist; elderly care; municipality;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsarbete inom ett industriföretag : Struktur för ett företagsanpassat ledningssystem utifrån ISO 9000:s kvalitetsprinciper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Bruno Maras; Peter Qvarfordt; [2019]
  Nyckelord :continuous improvements; management system; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; PDCA-cycle; process-based system model; quality principles.; ledningssystem; ISO 9000:2015; ISO 9001:2015; kvalitetsprinciper; PDCA-cykeln; processbaserad systemmodell; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to identify how a structure for a management system can be designed for a small industrial company based on the seven quality principles that are described in ISO 9000:2015 – fundamental concepts and principles of quality management. The aim of the thesis is to map the reference company's current situation and analyse the gap between the current situation and the quality principles. LÄS MER

 4. 4. När skyarna faller : publika platser med hållbar skyfallshantering i den förtätade staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Millicent Skogsmyr; [2019]
  Nyckelord :hållbar skyfallsplanering; öppen dagvattenhantering; klimatförändringar; grönblå infrastruktur; förtätning;

  Sammanfattning : På grund av världens pågående globala uppvärmning som sker till följd av förbränning av fossila bränslen kommer vädret och klimatet att förändras inom det närmaste århundradet. Perioder av torka kommer bli allt längre och kraftiga skyfall kommer bli vanligare. LÄS MER

 5. 5. Motiverande kommunikation i organisationers arbete med ISO 14001 : en jämförande fallstudie på två organisationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Andreas Aldin; Adrian Michaelsson; [2019]
  Nyckelord :motivation; kommunikation; ledningssystem; MLS; miljö; ISO 14001; Miljöarbete; Miljömål;

  Sammanfattning : Under de senaste 10 åren har organisationers användning av olika miljöledningssystem ökat markant och år 2017 var över 300 000 organisationer certifierade enligt ISO 14001 runt om i världen, vilket kan jämföras med EMAS där enbart 12 000 certifikat delats ut. Miljöledningssystem används för att vägleda och utveckla organisationer åt en riktning som ska främja både miljön och organisationen. LÄS MER