Sökning: "ledrörliget"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ledrörliget.

  1. 1. Sjukgymnastiska behandlingsmetoder vid knäledsartros - en litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

    Författare :Fanny Blomkvist; Jenny Kurtsson; [2009]
    Nyckelord :behandlingsresultat; smärta; funktion; ledrörliget; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER