Sökning: "ledsagarservice"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ledsagarservice.

 1. 1. Ledsagarservice - Särskilt om gravt synskadades rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Beer; [2016]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; lss; sol; grav synskada; ledsagarservice; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose with the essay is to examine those who severely visually impaired’s right to an attendant. The essay’s problem statements will be answered by using a legal dogmatic method where the law, propositions, doctrine and cases are examined. The essay is split into two parts. LÄS MER

 2. 2. Jämställd ledsagning? : En studie om kvinnors och mäns tillgång till ledsagning i Kalmar län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Moa Sjögren; [2015]
  Nyckelord :LSS; Ledsagarservice; genus; information; LSS- handläggare;

  Sammanfattning : Författare:     Moa Sjögren Titel:              Jämställd ledsagning? En studie om kvinnors och mäns tillgång till ledsagning i Kalmar län   Sweden has come a long way when it comes to equality between men and women, but there are still some areas that need improvement. In a study made in 2012 the statistics showed that more men, with autism, conditions resembling autism and developmental disabilities, use the escortservice according to LSS (The Law of support and service for disabled persons). LÄS MER

 3. 3. En liten insats med stor betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Izabella Opsitarevic; Scipe Ramadan; [2012]
  Nyckelord :Delaktighet; Funktionshinder; Jämlikhet i levnadsvillkor; Ledsagarservice; Självbestämmande;

  Sammanfattning : A QUALITATIVE STUDY ON THE EXPERIENCE OF ESCORT SERVICE UNDER THE ACT (SFS 1993:387) SUPPORT AND SERVICE FOR THE DISABLED The purpose of this study was to examine the experiences of escort service under the Act (SFS 1993:387) concerning Support and Service for the disabled (LSS) for self-determination, participation and equality of living conditions. In the results of this study appears that the escort service fulfills its role in breaking the isolation of persons with disabilities. LÄS MER

 4. 4. Unga vuxna med Aspergers syndrom. Diagnosen och ålderns betydelse - Sociala relationer - Samhällsstöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Johansson; Anna Ferrand-Drake; [2008]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; autism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att via föräldrarnas iakttagelser av sina barn beskriva unga personer med Asperger syndrom. Vi har haft som mål att undersöka på vilket sätt åldern för diagnosen påverkat barnens/de ungas situation. LÄS MER