Sökning: "ledsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet ledsamhet.

 1. 1. Att leva med långvarig fysisk smärta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Karlsson; Englund Rebecca; [2020]
  Nyckelord :Att leva med; Långvarig fysisk smärta; Livskvalitet; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet människor världen över lever någon gång med kroniska tillstånd som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och långvarig fysisk smärta. Erfarenheterna av att leva med kroniska sjukdomar i allmänhet kan bestå av en vardag fylld med trötthet, ensamhet, ledsamhet och hopplöshet. LÄS MER

 2. 2. "När tiden inte finns" : Anestesisjuksköterskans upplevelser av mötet med oroliga patienter i ett preoperativt skede

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Immonen; Lisa Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; upplevelser; preoperativ oro; patient;

  Sammanfattning : Preoperativ oro och/eller ångest hos patienter som skall genomgå en operation är ett mycket vanligt förekommande fenomen. Som en del i anestesisjuksköterskans arbetsuppgifter ingår att lindra denna oro. LÄS MER

 3. 3. In search of a transformative pedagogy – a study of experiences and consequences amongst teachers facing resistance to workplace based gender training

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Brewer; [2018]
  Nyckelord :conscientização; focus group; gender trainers; gender training; power; resistance; snap; transformative pedagogy; workplace based learning; adult education;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att söka en transformerande pedagogisk praktik om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Det är en studie av några pedagogers upplevelser och konsekvenser av motstånd i arbetsplatsbaserad undervisning om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. LÄS MER

 4. 4. Barngruppen i fokus under inskolning : en studie utifrån pedagogens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Cecilia Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; stress; barngrupp; inskolning; förskola; pedagog; förhållningssätt; barn i ålder ett till tre år;

  Sammanfattning : Detta är en studie kring ”hur pedagoger som arbetar med de yngsta barnen ett till tre år på förskolan, ser på barnen i den etablerade barngruppen under inskolning?” Undersökningen har valt att titta på de yngsta barnen i förskolan, ett till tre år under en period på tolv veckor. Studien har använt sig av en kvantitativ undersöknings metod i form av enkäter som mailades ut till 36 pedagoger på sex olika förskolor i en ort i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Emotionell granularitet i psykologisk behandling - Att mäta förmågan att särskilja mellan känslor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Bore; [2018]
  Nyckelord :Emotionell granularitet; affektiv circumplex; emotioner; känslor; känslor i Sverige; skilja mellan känslor; upplevelsebaserad insamling; alexitymi; Emotional granularity; affective circumplex; emotions; emotions in Sweden; emotional differentiation; experience sampling method; alexithymia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Some people differentiate a great deal between their emotional experiences, they report experiencing grief, sadness, frustration, anger etc. Other people seem to differentiate between their emotional experiences less, they report feeling good or bad. The ability to differentiate between emotions is called emotional granularity (EG). LÄS MER