Sökning: "ledsjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet ledsjukdom.

 1. 1. MERA ÄN BARA PRAT

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Inger Jönsson; [2018-08-17]
  Nyckelord :Experience; ; learning; hand-training group; activity; quality of life; ; qualiative method; ; focusgroup;

  Sammanfattning : BakgrundArtrit och artros är vanligt bland äldre, smärtan och stelheten kan leda till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. En intervention för att möjliggöra aktivitetsutförande är handträning i grupp med fokus på kroppsfunktioner och ett komplement av utbildning om ledskydd och aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Att undersöka måluppfyllelse med Patientens Prioriteringslista (PGPL) hos individer med inflammatorisk ledsjukdom i samband med en träningsperiod

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Fredriksson; Paulina Urpi; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; rheumatoid arthritis; self-efficacy; PGPL; PGPQ; goal achievement;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Evidens påvisar att reumatologisk rehabilitering i multidiciplinära team, innehållande sjukdomsinformation, läkemedelsbehandling och fysisk träning individuellt eller i grupp, har gynnsam effekt på sjukdomsförloppet. Tidigare studier har visat att self-efficacy har positiv betydelse för att uppnå aktivitetsmål. LÄS MER

 3. 3. Fast track-vård inom ortopedi : Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i Nordirland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Linnea Samsson; Kajsa Svensson; [2018]
  Nyckelord :fast track; snabba vårdförlopp; individuell vård; sjuksköterska; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Artros är en vanlig ledsjukdom som i svåra fall kräver operation. Snabba vårdförlopp, eller fast track-program, har utvecklats för att snabba på den perioperativa vården och patientens återhämtning, minska komplikationer samt sänka kostnader. LÄS MER

 4. 4. Encourage patients through improved information exchange : A service design project regarding patients with osteoarthritis

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :service design; information exchange; motivation; osteoarthritis; perspective patient; tjänstedesign; informationsutbyte; motivation; artros; patientens perspektive;

  Sammanfattning : This project started with the assumption that some people do not continue to perform their exercises independently after they have visited the physiotherapist. Through the application of different service design methods, the underlying problem was explored and new service solutions were developed and presented with a prototype and scenario. LÄS MER

 5. 5. Typning av HLA-B*27: En jämförelsestudie mellan två analyser för att påvisa HLA-B*27 molekylen i Ankyloserande Spondylit

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Carolina Bermudez; [2018]
  Nyckelord :Allelvarianter; Ankyloserande spondylit; HLA-B*27; KIR; PCR-SSP; Realtids-PCR; Allelvariants; Ankylosing spondylitis; Realtime-PCR;

  Sammanfattning : Typning av hla-b*27: En jämförelsestudie mellan två analysmetoder för att påvisa HLA-B*27 molekylen i ankyloserande spondylit Carolina Bermudez Bermudez, C. Typning av HLA-B*27. En jämförelsestudie mellan två analysmetoder för att påvisa HLA-B*27 molekylen i Ankyloserande spondylit. LÄS MER