Sökning: "leg function"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden leg function.

 1. 1. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hedvig Siljedahl; [2019]
  Nyckelord :self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. LÄS MER

 2. 2. Aktiv återhämtning hos tävlingssimmare : En jämförelse mellan aktiv återhämtning med och utan simfenor

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa; Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Christin Heina; Emma Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Recovery of Function; Lactic Acid; Pulse; Self-Assessment; funktionell återhämtning; mjölksyra; puls; självskattning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är vanligt att simmare använder simfenor vid aktiv återhämtning, däremot finns det begränsad forskning angående nyttan det medför vid minskning av laktatnivå, puls och självupplevd skattning. Syfte: Syftet var att jämföra aktiv återhämtning i form av simning med och utan korta simfenor avseende laktatnivå, puls och självskattning av upplevd trötthet och ansträngning hos tävlingssimmare. LÄS MER

 3. 3. Lower limb muscle function in children and adolescents with Fontan circulation : A cross-sectional study

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Emelie Frisk; [2019]
  Nyckelord :Congenital heart disease; univentricular heart; plantar flexion; knee extension; dynamometry; isometric muscle strength; muscle endurance;

  Sammanfattning : Introduction: Impaired isometric muscle strength and muscle endurance in adults with Fontan circulation has previously been reported. However, the knowledge if corresponding impairment is present in children and adolescents with Fontan circulation is scarce. LÄS MER

 4. 4. Past and present physical activity are independently associated to physical function in elderly women

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Simon Holstensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Physical function is an important predictor for health and all-cause mortality. Physical function is also known to decline as part of the aging process and may eventually lead to loss of independency. Both present and past physical activity (PA) habits as well as sedentary behavior are associated to physical function in elderly. LÄS MER

 5. 5. Short-term effects of 90/90 breathing with ball and balloon on core stability

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lukas Alverdes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Breathing is a life preserving mechanism that can influence muscles of the core and its stabilizing mechanisms, especially by the function of the diaphragm and intra-abdominal pressure (IAP) build-up. The 90/90 bridge with ball and balloon (90/90 breathing) is one technique doing so, thereby affecting the core and core stability (CS). LÄS MER