Sökning: "leg strength"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden leg strength.

 1. 1. ACL reconstruction with a hamstring graft, can a forced foot dorsiflexion alter isokinetic knee flexion performance - a pilot study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Kristoffer Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :Biodex; EMG; Gastrocnemius; Knee flexion; Muscle activation;

  Sammanfattning : Abstract Introduction: The prevalence of anterior cruciate ligament tear is around 7000 every year within the swedish population and 95% of reconstructive surgery was with a hamstring tendon graft. Six months post surgery a 13% decrease in knee flexion strength compared to non injured side. LÄS MER

 2. 2. Självtest benstyrka – ny metod utvärderas efter tolv veckors intervention på Livsstilsmottagning i Karlskoga

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Hedvig Siljedahl; [2019]
  Nyckelord :self-measurement tests; leg strength; leg function; maximal step-up height; prevention; habits;

  Sammanfattning : Introduction: Chronic diseases can be prevented and improved by regular physical activity and reduced sedentary time. An adequate leg strength and leg function in treatment and prevention of these disease is something to strive for. LÄS MER

 3. 3. Past and present physical activity are independently associated to physical function in elderly women

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Simon Holstensson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : INTRODUCTION: Physical function is an important predictor for health and all-cause mortality. Physical function is also known to decline as part of the aging process and may eventually lead to loss of independency. Both present and past physical activity (PA) habits as well as sedentary behavior are associated to physical function in elderly. LÄS MER

 4. 4. Högintensiv styrketräning med svänghjul för ben, säte, ländrygg och axlar hos seniorer

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Yasmin Domonji; Emil Ehrner; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning. En effekt av åldrandet är förluster av muskelstyrka och framförallt explosiv styrka som påverkar individens självständighet i vardagen och detta faktum har ett starkt samband med fallolyckor och frakturer hos äldre. Bland olyckor bidrar fall till flest dödsfall, inläggningar och antal besök på akutmottagningar. LÄS MER

 5. 5. Genetic correlations among longevity, claw and leg health evaluated in the nordic countries and type traits evaluated in USA, in Holstein Dairy Cattle

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Isabelle Hultdin; [2018]
  Nyckelord :genetic correlation; type traits; claw and leg health; longevity; Holstein; dairy cattle;

  Sammanfattning : The Holstein breed is known for its high milk yield and this has been achieved partially by genetic selection for yield. As a consequence, functional traits have deteriorated. Claw and leg disorders are common reasons for involuntary culling: 8.4% to 8. LÄS MER