Sökning: "legal history of prostitution"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden legal history of prostitution.

 1. 1. Kvinnors rättigheter eller exploatering av kvinnor? Den polariserade prostitutionsdebatten

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sarah Warderberg; [2021-04-12]
  Nyckelord :History of ideas; prostitution; sex work; feminist debates on prostitution; framing analysis; legal history of prostitution;

  Sammanfattning : This study elaborates on Swedish ideas on prostitution, in contemporary debates as well as throughout history. The aim of this study is to explore current views on prostitution in the public Swedish debate by relating them to their historical contexts. LÄS MER

 2. 2. Hur aktsam kan en sexköpare förväntas vara? - Om innebörden av aktsamhetskravet i 6 kap. 13 § BrB när sexköp av barn i 6 kap. 9 § BrB bedöms och dess förenlighet med effektivitets- och rättssäkerhetshänsyn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2020]
  Nyckelord :criminal law; exploitation of a child through the purchase of a sexual act; negligence; sixth chapter thirteenth paragraph; the Swedish Criminal Code; children s right s; exploitation of children; criminal justice protection; effectivity; rule of law; body development; child prostitution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In January 2020 the range of punishment for exploitation of a child through the purchase of a sexual act got stricter. The reasoning behind the change was to strengthen the criminal justice protection for these children. Exploitation of a child through the purchase of a sexual act is associated with a low prosecution frequency. LÄS MER

 3. 3. Perspektiv på prostitution : En kvalitativ studie om organisationers arbete prostituerade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Yamur Demirkiran; Hussein Janabi; [2020]
  Nyckelord :Prostitution; Sweden; Feminism; Streetwalker; Sexworks; Sugardating; Law; Prostitution; Sverige; Feminism; Gatuprostitution; Sexarbete; Sugardating; Sexköpslagen; Lag;

  Sammanfattning : Prostitution har haft en lång historia i Sverige och har under de senaste 20 åren haft en drastisk förändring på grund av den svenska modellens lagstiftning att enbart kriminalisera köparen av sexuella tjänster. Vi har på grund av detta varit intresserade i hur arbetet med prostitution ser ut. LÄS MER

 4. 4. To Regulate or not to Regulate? : Evaluating the Relationship between Prostitution Laws and Trafficking Flows

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Douglas Knutsson; [2019]
  Nyckelord :modern slavery; human trafficking; economics; prostitution law; sexual services; forced labour;

  Sammanfattning : Yearly, hundreds of thousands of people are trafficked across borders, most often against their will or without their knowledge. Albeit having been a part of our history, our present and, sadly, probably our future, this form of modern slavery remains rather unexplored in quantitative research due to the lack of reliable data. LÄS MER

 5. 5. Vad som inte får köpas för pengar Förbud mot köp av sexuell tjänst - en studie av förbudets praktiska effekter mot bakgrund av dess skyddsintresse och ideologiska utgångspunkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gabriella Nyström Gustavsson; [2014]
  Nyckelord :straffrätt; prostitution; sexköp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om samhället bör reglera prostitution, och hur denna lagstiftning i så fall bör utformas, är ett ämne föremål för ständig debatt. Sexköpsregleringens utformning varierar kraftigt länder emellan. I Sverige kriminaliseras inte försäljning, utan endast köp av sexuella tjänster. LÄS MER