Sökning: "legala bolag"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden legala bolag.

 1. 6. Kompetensöverskridanderegeln i aktiebolagslagen : Bolagsledningens och den särskilda firmatecknarens behörighetsrespektivebefogenhetsöverskridande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Elena Fuglenes; Izabella Lukacs; [2014]
  Nyckelord :aktiebolagslagen;

  Sammanfattning : I aktiebolagslagens (2005:551) 8 kapitel finner vi kompetensöverskridanderegeln i 42 §.Paragrafen innehåller fyra, av varandra oberoende, regler. Den stadgar bolagsledningens samtden särskilda firmatecknarens behörighets- respektive befogenhetsöverskridanden. LÄS MER

 2. 7. International Investors on the Swedish Real Estate Market- The importance of transparency to maintain the attractiveness

  Master-uppsats, KTH/Filosofi och teknikhistoria; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Louise Lindfors; Ann-Sofie Åldstedt; [2013]
  Nyckelord :Real Estate; Transactions; International investor; Transparency; Liquidity; Fastigheter; Transaktioner; Internationella investerare; Transparens; Likviditet;

  Sammanfattning : International real estate investors have shown great interest in the Swedish real estate market since the second half of the 1990s, when there were great opportunities to acquire properties for bargains and make good profit. With exception from peaks and valleys connected to business cycles the inflow of international capital has been a large part of the overall transaction volume. LÄS MER

 3. 8. Avkastning av insiderhandel : Ett mått på andelen privat information i förhållande till publik information

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jeff Andersson; Erik Matthiesen; [2013]
  Nyckelord :Insiderhandel; den effektiva marknadshypotesen; legala ursprung; ägarkoncentration; AAR; CAR; CAAR.;

  Sammanfattning : Every day a large numbers of transactions occur by people with different backgrounds. Insiders’ are a part of them and are considered to have an insight in companies that is not accessible to outsiders. LÄS MER

 4. 9. Oskriven exklusiv bolagsstämmokompetens. En komparativ analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Öqvist; [2012-04-20]
  Nyckelord :Civilrätt;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i svensk aktiebolagsrätt är att styrelsens förvaltningsrätt enligt 8 kap. 4 § ABL omfattar alla åtgärder som inte är i strid med lag eller bolagets verksamhetsföremål eller inkräktar på stämmans legala exklusiva kompetens. LÄS MER

 5. 10. Ekonomisk brottslighet och revisorn : En studie om revisionsbolagens ansvar och roll i tillämpningen av penningtvättsdirektivet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Mirjana Todorovic; Maha Ahmed; [2012]
  Nyckelord :Ekonomisk brottslighet; penningtvätt; små revisionsbolag; revisor; kundrelation;

  Sammanfattning : Globaliseringen har medfört stora positiva effekter på den ekonomiska välfärden runt om i världen. Den har dock även bidragit till utvidgningen av den svarta marknaden, som senare resulterat i att den ekonomiska brottsligheten har kunnat expandera. LÄS MER