Sökning: "legalisering av cannabis"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden legalisering av cannabis.

 1. 1. Legalisering av cannabis i Sverige, en kostnads-intäkts-analys

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; cannabis; marijuana; Sverige; droger; kostnads-intäkts-analys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Legalisering av cannabis är en fråga som har blivit mer aktuell i Sverige och runt om i världen de senaste åren. Argumenten för en legalisering handlar ofta om ökade intäkter för staten och att en legalisering skulle ha en negativ påverkan på de kriminella gäng som idag till stor del kontrollerar marknaden. LÄS MER

 2. 2. Legalisering av cannabis för rekreationsbruk – En ekonomisk översiktsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :William Katz; [2019]
  Nyckelord :Legalisering; Cannabis; Rekreationsbruk; Kriminalitet; Skatteintäkter; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur ekonomin påverkas av legalisering av cannabis för rekreationsbruk. Ekonomin är en mycket intressant och meningsfull aspekt av legaliseringen där resultat inom olika områden används för att utvärdera eftereffekter och finna positiva och negativa trender för att se om resultaten är önskvärda eller inte. LÄS MER

 3. 3. "Jag vill inte vara en hycklare" : En kvalitativ studie om attityder till cannabis bland blivande socionomer på Umeå Universitet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :My Lindgren; Katja Patchev; [2018]
  Nyckelord :cannabis; socionomstudent; attityder; profession;

  Sammanfattning : Cannabis, den mest använda av narkotikaklassade preparat i världen, har legaliserats i olika länder och sägs ha medicinska fördelar. Samtidigt som det är och behandlas som en illegal substans i Sverige existerar utmanande diskurser som ifrågasätter det rådande restriktiva förhållningssättet. LÄS MER

 4. 4. "Ta en osthyvel och dra av bit efter bit av hjärnan" : Ett dagordningsteoretiskt perspektiv på debatten om legalisering och avkriminalisering av cannabis i svensk press 2000-2015

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Kristoffer Silwing; [2015]
  Nyckelord :agenda-setting; cannabis; kvantitativ innehållsanalys; legalisering; nolltolerans;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker genom en kvantitativ innehållsanalys av material från åren 2000-2015 eventuella förändringar bland nyhetstexter som förekommit i svensk press då cannabislegalisering tas upp på nyhetsplats. Uppsatsen undersöker vilka källor som kommer till tals i de texter som analyserats. LÄS MER

 5. 5. Effekter på drogbruk och kriminalitet av en liberaliserad lagstiftning avseende cannabis: En Litteraturstudie

  Master-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Patrik Hansson; [2015]
  Nyckelord :Cannabis; kriminalitet; narkotika; droger; liberalisering; legalisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Liberaliseringen av cannabis sker för tillfället på olika områden i världen och är ett väldebatterat ämne. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka potentiella effekter liberaliseringen av cannabis kan ha för bruk av cannabis, bruk av tyngre droger samt kriminalitet. LÄS MER