Sökning: "legend"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet legend.

 1. 1. Den svarta legenden och begreppsanvändningen avurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker : En studie om representationen av upptäckten ochkoloniseringen av Amerika och benämningar påurbefolkningen i Amerika i spanskläroböcker.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elsa Jensen; [2019]
  Nyckelord :den svarta legenden; la leyenda negra; läroböcker; spanska; urbefolkning; upptäckten av Amerika; koloniseringen av Amerika;

  Sammanfattning : Att få möjlighet att reflektera kring livsvillkor i länder där det spanska språket talas är ett av syftena för moderna språk både på högstadiet och gymnasiet. Eftersom det spanska språket är det språk som flest elever väljer att studera betyder det också att fler elever möter de spanska läroböckernas innehåll. LÄS MER

 2. 2. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Zelda Title Theme : Plankning, analys och arrangering av NES-komposition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2019]
  Nyckelord :tv-spel; plankning; musikanalys; komposition; NES; zelda;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skapades med målet att utforska musik från Nintendo Entertainment System–spel (NES) med ett musikteoretiskt och musikterminologiskt perspektiv. Det analyserade stycket är Title Theme från The Legend of Zelda (1988). Bakgrundskapitlet tar upp de verktyg kompositörerna hade att arbeta med som NES:s ljudkort och loopar. LÄS MER

 4. 4. Smart Africa : Patents and Standards in ICT, a roadmap for Africa in the digital world

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :provinah robert; [2018]
  Nyckelord :FRAND; SEP; Standards; patents; mobile technology; ICT; Huawei; 3GPP; royalties; IPR; Africa; Licensing;

  Sammanfattning : The mobile revolution has had a huge effect on our lives in all spheres. To ensure its continued evolution patents have played a part in protecting rightsholders from infringement cases by implementers. LÄS MER

 5. 5. Sci-fi, Horror and The Three Step Program : Racial Identity, Racial Hierarchy and Hybridity inThe Shadow Over Innsmouth and I Am Legend

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elias Torstensson; [2018]
  Nyckelord :The Shadow Over Innsmouth; I am Legend; Racial Identity; Racial Hierarchy;

  Sammanfattning : This essay is a study regarding the use of H.P. Lovecraft´s Shadow over Innsmouth, Richard Matheson´s I am Legend and Joel M. Sipress´s three step program when working along the theme of race in the classroom. LÄS MER