Sökning: "legend"

Visar resultat 21 - 25 av 50 uppsatser innehållade ordet legend.

 1. 21. The legend of pictograms

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Cassandra Adams; [2014-03-24]
  Nyckelord :Pictograms; Game Design; Console Gaming; Pictogram; Instruction;

  Sammanfattning : The Legend of Pictograms is a system of pictgorams designed to take the placeof verbal instruction for the game The Legend of Zelda: The Wind Waker. Thesystem consists of icons including characters, items, places, dungeon bosses,and things such as progress markers, and of short instructional images thatinstruct the player in various ways. LÄS MER

 2. 22. Legenden Elin : Ett helgon som animerad icke-verbal pedagogisk karaktär

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Alexander Ros; [2014]
  Nyckelord :Karakterisering; Animerad pedagogisk agent; Elin; Skövde; Museum;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har skett i samarbete med Stadsmuseet i Skövde inför en utställning under sommaren och hösten 2013 om staden Skövdes skyddshelgon S:ta Elin. Arbetet innehåller en undersökning om hur en 3D-animerad karaktärs icke-verbala uppförande tillsammans med dess ikonografiska attribut kan fungera engagerande för publiken på ett sätt som stödjer syfte och mål med utställningen. LÄS MER

 3. 23. Bruket av Haslisägnen : i svensk och schweizisk historieskrivning under 1800-talet

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Maja Norberg; [2014]
  Nyckelord :use of history; legend; comparative method; Sweden; Switzerland; identity; identity formation; historiebruk; sägen; komparativ metod; Sverige; Schweiz; identitet; identitetsskapande;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to compare the use of the Hasli legend in Sweden and Switzerland during the 19th century. The Hasli legend, which derives from the middle ages, talks about Swedes and Frisians that emigrated to the central part of Switzerland. LÄS MER

 4. 24. Den heliga kungen och den saliga änkan : en jämförande studie av två svenska helgonlegender från medeltiden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Christian Stenbacke; [2014]
  Nyckelord :saint legends; history; Erik the Holy; Saint Elin; helgonlegender; historia; Erik den helige; Sankta Elin;

  Sammanfattning : Den heliga kungen och den saliga änkan is a comparative study of the saint legend of Erik and the saint legend of Elin as they are represented each saint’s officium. The base for these comparisons is the question of what general similarities, and differences, there are as well as an immerse investigation of how these legends portray halidom and finally how the issue of femininity and manliness are portrayed through these two legends. LÄS MER

 5. 25. ”Shouldn’t I be in your position?” : En studie av klass och kön i Marie Lus Legendtrilogi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Anna Lagerqvist; [2014]
  Nyckelord :Genus; klass; litteratur; Legend-trilogin; ungdomslitteratur; dystopi; science fiction;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att studera de två huvudkaraktärerna i Marie Lus Legendtrilogi för att undersöka om och i så fall hur deras egenskaper är formade av deras klass- och könstillhörighet, vad som möjliggör eller orsakar deras klassresor samt hur de påverkas av att röra sig mellan olika samhällsklasser. Studiens teoretiska utgångspunkt är att det inte enbart går att analysera en maktordning utan att även ta hänsyn till andra maktordningar. LÄS MER