Sökning: "legitimacy for auditors"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden legitimacy for auditors.

 1. 1. Vad driver revisorers proaktiva hållbarhetsarbete? : En kvantitativ studie som förklarar revisorers proaktiva hållbarhetsarbete utifrån individ- och byråspecifika faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Freja Nilsson; Caroline Persson; [2020]
  Nyckelord :Agency affiliation; Auditor; Big Four; Competence; Hierarchical position; Proactive sustainability work; Sustainability assurance; Sustainability commitment; Big Four; Byråtillhörighet; Hierarkisk position; Hållbarhetsengagemang; Hållbarhetsgranskning; Kompetens; Proaktivt hållbarhetsarbete; Revisor;

  Sammanfattning : Efterfrågan på hållbarhetsinformation är något som ökar i dagens samhälle. Samtidigt visar tidigare studier att det finns allvarliga brister i företags hållbarhetsrapporter. Forskare har dessutom konstaterat att revisorer har en kvalitetssäkrande roll för hållbarhetsrapporters trovärdighet. LÄS MER

 2. 2. Artificiell intelligens och dess påverkan på revisionsbolags legitimitet : En kvalitativ studie om hur revisionsbolags legitimitet kommer att påverkas av artificiell intelligens

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Malin Bergling; Lisa Warnberg; [2020]
  Nyckelord :Audit process; Legitimacy; Digitalization; Artifical intelligence; Revisionsprocessen; Legitimitet; Digitalisering; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Legitimacy is about meeting society's expectations and as we live in a society that is constantly changing, the perception of what is legitimate or not is also changing. The main purpose of an auditor in today's society is to review financial reports and guarantee their quality. LÄS MER

 3. 3. Sustainability assurance : A qualitative study exploring the assurance process, team and report of sustainability assurance

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jafar Al-Halwachi; Maria Eklind; [2020]
  Nyckelord :sustainability assurance; Sweden; sustainability assurance process; non-financial assurance; external assurance on sustainability reports; stakeholder theory; legitimacy theory;

  Sammanfattning : Sustainability assurance is on the uprising. Nowadays, more and more companies are thinking about sustainability which resulted in a growing market for sustainability assurance. The global reporting initiative (2013, p. LÄS MER

 4. 4. Omfattningen av hållbarhetsredovisning för svenska företag : Vilka bolagsstyrningsmekanismer påverkar omfattningen?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Therese Lindberg; Jacob Sennhed; [2019]
  Nyckelord :sustainability report; stakeholder theory; legitimacy theory; institutional; hållbarhetsredovisning; intressentteori; legitimitetsteori; institutionell teori; positiv redovisningsteori; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund Inför företagens bokslut år 2017 ska större företag även uppföra och presentera en hållbarhetsredovisning som komplement för de finansiella måtten. Företagen behöver dock inte följa regleringen om de förklarar varför. LÄS MER

 5. 5. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Laggren; Saga Larsson; [2019]
  Nyckelord :corporate reporting; integrated reporting; institutional theory; integrated thinking; legitimacy theory; swedish organizations; stakeholder theory; standards; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has increased over the years due to stakeholder demands. Traditional sustainability reports have an isolated approach to sustainability and disclose information regarding social and environmental issues separate from the financial report. LÄS MER