Sökning: "legitimacy theory"

Visar resultat 1 - 5 av 1014 uppsatser innehållade orden legitimacy theory.

 1. 1. Educating the future - Responsibly: A qualitative study about sustainability perceptions in education within Stockholm School of Economics

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Rasmus Sjögren; Zen Fung Pang; [2024]
  Nyckelord :Sustainability; Business School; Perception; Discursive Neo-institutionalism; Legitimacy theory;

  Sammanfattning : Given the sustainability challenges that the world faces today, understanding and having insight into the nuances of sustainability and sustainability implementation is more important than ever. Business schools, as an incubator for future leaders, have an important role in fostering sustainable leadership. LÄS MER

 2. 2. Förvaltningsmyndigheter för medborgarna? : En komparativ fallstudie om hur korruption inom tre centrala förvaltningsmyndigheter påverkar medborgarnas tillit och förtroende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Erik Lagerlöf; [2024]
  Nyckelord :public administration; Central Managing Authority; trust; legitimacy; corruption; attitude; citizen; exercise of authority; case study; comparative method; theory interpreted; Swedish Public Employment Service; National Service Center; Swedish Social Insurance Agency; Offentlig förvaltning; offentlig etik; central förvaltningsmyndighet; tillit; förtroende; legitimitet; korruption; attityd; medborgare; myndighetsutövande; fallstudie; komparativ metod; teoritolkande; Arbetsförmedlingen; Migrationsverket; Försäkringskassan;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze how tendencies to corruption affect trust in Central Managing Authorities: Sweden Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Insurance Agency.  The research questions are:  · Can the trust and legitimacy for the three Central Managing Authorities has been affected by corruption?  · What similarities and differences exist about the corruption into Swedish Public Employment Service, National Service Center, and Swedish Social Insurance Agency?  · Can the lack of trust and legitimacy have other causes than the occurrence of corruption?  The study used comparative method, where cases have been compared and analyzed out from theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Humankapital i gruvnäringen : En kvantitativ studie om gruvnäringens redovisning av humankapital i årsrapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Johansson; Isabel Kaneteg; [2024]
  Nyckelord :Human capital; disclosure; voluntary reporting; legitimacy theory; mining industry; content analysis;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Vad är det här? Vi jobbar ju med mjuka värden" - En kvalitativ studie av uppfattningar om HR analytics i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Andersson; Ellen Brobeck; [2024]
  Nyckelord :HR analytics; digitalisering; legitimitet; strategisk partner; institutionell teori; evidensbaserade metoder; digitization; legitimacy; strategic partner; institutional theory; evidence-based methods; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to analyze how HR analysts understand their prerequisites for using HR analytics in a way that is perceived as legitimate. Today, there are expectations on HR to become a function that uses digital tools to analyze personnel key figures. LÄS MER

 5. 5. Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen : En kvalitativ studie av svenska statliga företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Ivarsson; Sofie Skalberg; [2024]
  Nyckelord :Sustainability reporting; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimacy theory; Institutional theory; Stakeholder theory; Swedish state-owned companies; Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative GRI ; Legitimitetsteorin; Institutionell teori; Intressentteorin; Svenska statliga bolag;

  Sammanfattning : Titel: Implementering av GRI-standarder och riktlinjer: Fördelar och Utmaningar i Hållbarhetsredovisningen. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Sofia Ivarsson och Sofie Skalberg. Handledare: Jean Claude Mutiganda. LÄS MER