Sökning: "legitimacy theory"

Visar resultat 1 - 5 av 597 uppsatser innehållade orden legitimacy theory.

 1. 1. Circular economy and accounting information: A study of the reporting of circular economy in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Hjalber; Ellen Karlsson; [2019-06-11]
  Nyckelord :Circular economy; circular economy activities; accounting information; CONI method.;

  Sammanfattning : Background and problem: Facing today's climate crisis, companies play a key role incontributing to a sustainable change. Alternative business models have gained importance, suchas circular economy, which refers to the concept of cyclical closed-loop systems. LÄS MER

 2. 2. Cultural encounters and cheap labor: An interrogation of the Danish au pair scheme

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Violeta Ligraien Yanez Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :Domestic labor; Au pair; Philippines; Denmark; Labor migration;

  Sammanfattning : The present paper interrogates the Danish au pair scheme’s legitimacy as a cultural exchange program. The paper will introduce the theory of a segmented labor market and situate the au pair scheme within an empirical context of a global demand for migrant domestic labor. LÄS MER

 3. 3. Kvotering i bolagsstyrelser : Finns det en påverkan på bolagens lönsamhet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Marcus Bertilsson; Johan Nylander; [2019]
  Nyckelord :Women on boards; women in corporate boards; gender equality; quotas; Women on boards; kvinnor i styrelser; kvinnor i bolagsstyrelser; jämställdhet; kvotering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om tvingande kvotering kommer att ha en effekt på ROA och tillväxt för svenska bolag noterade på Large Cap. Metod: Studiens metod är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Författarna har gjort multipla regressionsanalyser i statistikprogrammet Stata. LÄS MER

 4. 4. ESG Rating and Corporate Bond Performance : An analysis of the effect of ESG rating on yield spread

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Kjerstensson; Hanna Nygren; [2019]
  Nyckelord :ESG; bond;

  Sammanfattning : This research evaluates the relationship between ESG score of the firm and its effect on the performance of their bonds. The study looks at listed companies on the Nordic countries ’ stock exchanges and tries to establish a relationship between ESG score and corporate bond yield spread. LÄS MER

 5. 5. Ett tryggt företag i en otrygg bransch - En kvalitativ studie om hur socialt ansvar framställs för att legitimera en kontroversiell verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Filip Svensson; Johan Häggström; [2019]
  Nyckelord :CSR; social responsibility; legitimacy; discourse analysis; discourse theory; controversial industries; Social Sciences;

  Sammanfattning : The interest in corporate social responsibility (CSR) is increasing. Today, organiza-tions face stronger demands and expectations from stakeholders to more active work with CSR than ever. LÄS MER