Sökning: "legitimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 1927 uppsatser innehållade ordet legitimacy.

 1. 1. Relation Between Legitimacy and Adoption of CSR Practices

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michelle Riedenfalk; Fanny Wetter; [2022-02-16]
  Nyckelord :corporate social responsibility; practice adoption; legitimacy; multinational corporations; local society; global society;

  Sammanfattning : The interest to incorporate CSR in operational business has in recent time grown within companies. For MNCs, this means that CSR needs to be incorporated in all subsidiary units around the world. LÄS MER

 2. 2. A Must or a Will? A study of the motives behind fashion retailers’ engagement in welfare projects in Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Iris Ekman; Karin Lindqvist; [2022-02-16]
  Nyckelord :Fashion industry; CSR; welfare projects; push factors; pull factors;

  Sammanfattning : Fashion retailers operate in an industry characterized by outsourced production in countries with poor living and working conditions. The low control that consequently follows, is a challenge for fashion retailers to handle. In the past decade, awareness of the prevailing circumstances in the production countries has increased. LÄS MER

 3. 3. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 4. 4. Förbjudet att vara kriminell? : Om kriminalisering av deltagande i och annat samröre med kriminella (och liknande) organisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kevin Läräng; [2022]
  Nyckelord :kriminalisering; brott; straff; straffrätt; organiserad brottslighet; kriminell organisation; kriminella organisationer;

  Sammanfattning : A common method employed within various national jurisdictions, utilized to counter organized crime, extremism and similarly felonious activities has been to legislate criminal prohibitions against actively participating in the very organizations within which these activities occur. Such legislation, however, has turned out to be a frequent subject of discussion for criminal law theorists. LÄS MER

 5. 5. Anseende eller Legitimitet : En analys av hållbarhetskommunikationen från två modeföretag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leia Kågeson; Emma Winterhagen; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; Reputation; Greenwashing; Sustainability Communication; Fashion Industry; Legitimitet; Anseende; Greenwashing; Hållbarhetskommunikation; Modebranschen;

  Sammanfattning : Sustainability is a highly discussed subject in today’s society. One industry that is facing big challenges when it comes to its environmental effect is the fashion industry. The pressure to live up to the society’s norms regarding sustainability can lead to greenwashing. LÄS MER