Sökning: "legitimerad djursjukskötare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden legitimerad djursjukskötare.

 1. 1. Djuromvårdnad inom anestesi i olika länder : en jämförelse av utbildning, ansvar och arbetsuppgifter för djursjukskötare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jenny Guillen; Stina Svalin; [2021]
  Nyckelord :Bachelor´s degree; bachelorutbildning; college; masterprogram; universitet;

  Sammanfattning : En legitimerad djursjukskötare i Sverige som besitter reell och formell kompetens får utföra arbetsuppgifter självständigt och bär själv ansvaret för hur denne fullgör momenten. För att bli legitimerad som djursjukskötare behöver denne ha genomgått och blivit godkänd på Djursjukskötarprogrammets bachelorutbildning (180 högskolepoäng) på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala och därefter ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering inom djuromvårdnad : vad gör djursjukskötaren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lowa Åström; Linnea Lagergren; [2021]
  Nyckelord :arbetsuppgifter; djursjukskötare; kunskap; lagstiftning; rehabilitering;

  Sammanfattning : Rehabilitering är ett relativt nytt område inom djursjukvården som har expanderat de senaste åren. På djurkliniker och djursjukhus arbetas det dagligen med rehabilitering där många professioner är inblandade, bland annat djursjukskötare. LÄS MER

 3. 3. Narkotikaklassade läkemedel och propofol : rutiner för förvaring och hantering inom djursjukvården, samt dess följsamhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jeanette Andersson; Linnéa Edselius; [2020]
  Nyckelord :narkotikaklassade läkemedel; propofol; opioider; förvaring; veterinärmedicin; lagar; föreskrifter; djurklinik; djursjukhus; följsamhet; missbruk; stöld; läkemedelslagar; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att undersöka hur lagar och föreskrifter för hantering och förvaring av narkotikaklassade läkemedel och propofol ser ut och hur dessa efterföljs på svenska djurkliniker. Målet var att granska den kliniska verksamhetens rutiner för förvaring, journalföring, uppföljning samt dess följsamhet. LÄS MER

 4. 4. Attityder kring följsamhetsproblematik vid handskanvändning : en intervjustudie med leg. djursjukskötare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ellinor Widegren; [2017]
  Nyckelord :attityder; handskar; handskanvändning; följsamhet; utbildning; legitimerad djursjukskötare; stress; arbetsplatskultur;

  Sammanfattning : I Sverige befinner sig djursjukskötaryrket i nuläget i en unik situation där personer inom samma yrkeskategori; legitimerade djursjukskötare, har helt olika utbildning. Studien ämnar undersöka befintliga attityder gällande handskanvändning samt tidigare uppmärksammad följsamhetsproblematik, hos legitimerade djursjukskötare. LÄS MER

 5. 5. Osteoartrit hos hund : evidensbaserad rehabilitering och den legitimerade djursjukskötarens rekommendationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mirja Karlsson; [2015]
  Nyckelord :osteoartrit; arthros; rehabilitering; legitimerad djursjukskötare; hund; osteoarthritis; degenerative joint disease rehabilitation; veterinary nurse; canine;

  Sammanfattning : Artros, även kallat osteoartrit (OA) är en degenerativ ledsjukdom som ger förändring i brosk med pålagringar i omgivande benvävnad som följd. En hund som drabbats av OA har ofta kliniska tecken på smärta och nedsatt funktion i rörelseapparaten. Det är en vanligt förekommande sjukdom bland hundar. LÄS MER