Sökning: "legitimeringsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet legitimeringsanalys.

 1. 1. Texter om Covid-19 på fyra regioners webbplatser : En analys av klarspråk och legitimering.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Nordgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker klarspråk, legitimering och förekomsten av likheter och skillnader i fyra regioners informationstexter om Covid-19 i november 2020. Andreas Nords (2011) klarspråksmall tillämpas och Theo van Leeuwens (2007;2008) legitimeringsanalys. LÄS MER

 2. 2. "Även om fattigdom inte kan förbjudas i sig" : Legitimeringar och diskurser om tiggeriförbud i en kommunalpolitisk kontext

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Simon Lindberg; [2020]
  Nyckelord :tiggeriförbud; legitimeringsanalys; kritisk diskursanalys; kommunalpolitik;

  Sammanfattning : Införandet av tiggeriförbud är en stor och pågående debatt i Sverige. I Stockholm infördes tiggeriförbud i tre kommuner år 2019, Lidingö, Täby och Danderyds kommun. I uppsatsen undersöks ett kommunalpolitiskt beslut om tiggeriförbud i Lidingö kommun och reservationer mot samma beslut. LÄS MER

 3. 3. "Hos oss är kommunikation helt enkelt viktigt" : En diskursanalytisk studie om kommunikatörsrollen i offentlighetens tjänst

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Magdalena Sörlle; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; kommunikation; offentlig sektor; kommersialisering; legitimering;

  Sammanfattning : Kommunikatörerna i offentlig sektor har blivit allt fler under de senaste decennierna, och de växande kommunikationsavdelningarna och kommunikatörsrollen har varit en omdiskuterad och uppmärksammad fråga bland såväl ledarskribenter som kommunikatörer. Mot denna bakgrund väcktes frågan som utgör startpunkten för denna studie: vad är det egentligen för idéer, ideal och underliggande diskurser om kommunikation som kan ha bidragit till eller legat bakom legitimeringen av denna utveckling?Studiens övergripande syfte är att undersöka vilka idéer och diskurser om kommunikation som bidragit till att legitimera de växande kommunikationsavdelningarna hos många kommunala, regionala och statliga verksamheter. LÄS MER

 4. 4. Den meningsfulla grammatiken? En studie om hur grammatik legitimeras och avhandlas i svenskämnesläroböcker efter LGY11grammatiken? En studie om hur grammatik legitimeras och avhandlas i svenskämnesläroböcker efter LGY11Den meningsfulla grammatiken

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ted Smidje; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kommentarmaterialet till Lgy11 och kursen Svenska 2 står det att grammatik ska behandlas i funktionella sammanhang så att de kunskaperna kan användas för att nå även andra mål. Forskningen menar också att grammatik bör undervisas på detta vis och integreras med annan kunskap i ämnet för att inte bli meningslös. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Josefin Lundmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i tre olika sammanhang: i informationen från ungdomsmottagningen online, ett musikalmanus på ämnet psykisk ohälsa och ungdomars egna berättelser om att må dåligt. Undersökningen är diskursanalytisk och bygger på ett sociosemiotiskt synsätt. LÄS MER